Xây dựng thương hiệu trong cộng đồng

Sử dụng bài học Xây dựng thương hiệu trong cộng đồng này để:

Tạo chiến lược xây dựng thương hiệu nhất quán cho cộng đồng của bạn trên các nội dung và nền tảng.

Giới thiệu

Điều quan trọng là người quản lý cộng đồng phải xác định và hiểu đối tượng của bạn cũng như xác định trải nghiệm cộng đồng của bạn. Với tư cách là người quản lý cộng đồng, bạn đại diện cho thương hiệu, sứ mệnh và tiếng nói của cộng đồng.

Thương hiệu của cộng đồng là tập hợp các đặc điểm phân biệt và xác định cảm giác của các thành viên khi là một phần của cộng đồng cụ thể đó và cách cộng đồng của bạn được những người khác nhìn nhận. Các thuộc tính thương hiệu cộng đồng có thể bao gồm tên và biểu tượng của bạn, màu sắc và kiểu đồ họa cũng như giọng điệu bạn sử dụng khi đăng nội dung và thu hút thành viên. Cộng đồng có thể phát triển mạnh khi bạn giữ cho thương hiệu của mình nhất quán với chiến lược cộng đồng tổng thể trên các nền tảng.

Các yếu tố của thương hiệu cộng đồng của bạn là gì?

Có ba thành phần chính sẽ xác định thương hiệu của cộng đồng của bạn:

Bản chất và giá trị cốt lõi của bạn.

Đây là những giá trị giống nhau nằm trong chiến lược cộng đồng của bạn và phải phù hợp với sứ mệnh cộng đồng của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn cộng đồng của mình là một nơi tôn trọng để trò chuyện, bạn nên bao gồm “sự tôn trọng” trong các giá trị cốt lõi của thương hiệu và tất cả thông điệp và nội dung của bạn phải phù hợp với nguyên tắc đó.

Phong cách nhắn tin của bạn.

Điều này thể hiện tính cách thương hiệu của bạn. Bạn sẽ xưng hô với các thành viên của mình một cách chính thức hay theo cách thông tục? Cộng đồng của bạn là một nơi vui nhộn hay một môi trường nghiêm túc hơn?

Nhận dạng trực quan của bạn.

Điều này kết hợp các yếu tố như biểu trưng, ​​hình ảnh, kiểu chữ, màu sắc và thiết kế sáng tạo, đồng thời xác định giao diện thương hiệu của bạn.

Bạn có thể đưa ra chiến lược xây dựng thương hiệu cộng đồng như thế nào?

Sau khi bạn xác định các yếu tố cốt lõi của thương hiệu, hãy đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trong chiến lược và cộng đồng của bạn bằng các chiến thuật sau:

Làm cho cộng đồng của bạn dễ dàng được xác định.

Chọn một tên dễ nhận biết và sử dụng hồ sơ hoặc ảnh bìa đại diện cho cộng đồng của bạn một cách rõ ràng. Trong ví dụ trên, Trang có tên, hồ sơ và ảnh bìa rõ ràng. Trong Nhóm, bạn có thể tạo một URL tùy chỉnh để dễ dàng truy cập và trong Trang, bạn có thể thiết lập tên người dùng trong URL tùy chỉnh của mình.

Xác định và ghi lại các nguyên tắc thương hiệu.

Viết ra các quy tắc thương hiệu của bạn: logo, màu sắc, bố cục, phong cách và giọng nói. Chú thích mọi thứ làm cho cộng đồng của bạn trở nên độc đáo và chỉ định cách bạn sẽ sử dụng các tính năng đó. Hãy xem hướng dẫn về thương hiệu của Facebook để xem lại một ví dụ.

Nhất quán với các nguyên tắc thương hiệu trên các nền tảng.

Nếu cộng đồng của bạn hiện diện trực tuyến trên nhiều nền tảng, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nguyên tắc thương hiệu của mình trên tất cả các nền tảng đó. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Trang Facebook và tài khoản Instagram, hãy đảm bảo rằng biểu trưng của bạn giống nhau trên cả hai.

Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trong nội dung của bạn.

Duy trì các yếu tố cốt lõi của thương hiệu trong suốt nội dung của bạn. Ví dụ: nếu bạn tạo một tài khoản Instagram dành riêng cho nhiếp ảnh đen trắng, đừng đăng ảnh màu, vì chúng sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của bạn. Trong ví dụ trên, tài khoản Instagram đăng một loại ảnh nhất quán. Ngoài ra, nếu bạn tương tác với các thành viên của mình một cách thân thiện, hãy giữ cho giọng điệu đó nhất quán trong mọi tương tác.

Chiến lược xây dựng thương hiệu của bạn không được thiết lập sẵn. Bạn luôn có thể cập nhật nó để phản ánh cách bạn muốn thương hiệu của mình được các thành viên nhìn nhận, nhưng đừng thay đổi nó thường xuyên đến mức mọi người sẽ không biết cách chọn bạn ra khỏi đám đông.

Hãy kiểm tra kiến ​​thức của bạn

Pet Rescuers đang thiết lập một tài khoản Instagram và một trang Facebook. Nhóm muốn có các nguyên tắc xây dựng thương hiệu nhất quán trên các nền tảng.

Đối sánh các yếu tố bên dưới để giúp họ xác định yếu tố nào nên có trong nguyên tắc xây dựng thương hiệu và yếu tố nào không nên.

Bài học chính:

  • Người quản lý cộng đồng đại diện cho thương hiệu và tiếng nói của cộng đồng.
  • Thương hiệu của cộng đồng là cách những người khác cảm nhận về thương hiệu đó. Thương hiệu của bạn bao gồm các giá trị cốt lõi, phong cách nhắn tin và bản sắc trực quan của bạn.
  • Ghi lại chiến lược và bản sắc thương hiệu của bạn và tuân thủ nó trong tất cả nội dung của bạn và trên các nền tảng khác nhau

Tiếp tục tìm hiểu

Tìm hiểu thêm các bài học khác để tiếp tục nâng cao kiến thức nhé

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *