Xây dựng kế hoạch ra mắt cộng đồng thành công

Sử dụng bài học này để:

Xây dựng kế hoạch hoạch chiến lược ra mắt cộng đồng để giúp bạn thành công

Giới thiệu

Sẵn sàng? chuẩn bị? triển khai! Bạn đã chuẩn bị bằng cách xác định chiến lược và hướng dẫn, tìm cách xác định đối tượng của mình, quyết định các nền tảng phù hợp và viết ra các nguyên tắc thương hiệu cho cộng đồng của bạn. Tất cả chỉ là bước khởi đầu cho cộng đồng của bạn và việc duy trì chiến lược phù hợp sẽ là chìa khóa thành công của bạn.

Người quản lý cộng đồng có thể sử dụng chiến lược khởi động để xác định các mốc quan trọng, xác định chiến thuật và hành động để đạt được mục tiêu của họ, sử dụng các chỉ số để đánh giá thành công sớm và thiết lập quy trình xác định lại mục tiêu của họ liên tục.

Làm thế nào để xây dựng kế hoạch ra mắt của bạn?

Trước tiên, hãy nghĩ về cách bạn sẽ kết hợp các thành phần của chiến lược cộng đồng với các chiến thuật cụ thể sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ: nếu bạn muốn tiếp cận một số lượng thành viên cụ thể vào cuối tháng: Bạn sẽ làm theo những phương pháp nào để đạt được mục tiêu đó? Bạn sẽ xem xét phân khúc đối tượng như thế nào để xác định chiến thuật thu hút nhất? Những chiến thuật đó sẽ như thế nào trên nền tảng cụ thể mà bạn đang sử dụng để phát triển cộng đồng của mình? Và bạn sẽ thực hiện các nguyên tắc thương hiệu của mình như thế nào khi sử dụng các chiến thuật này?

Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng bạn muốn xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở người theo dõi Trang Facebook. Dưới đây là cách triển khai một chiến thuật để đạt được mục tiêu này:

1. Xác định các thông số cộng đồng và chiến lược cộng đồng của bạn.

Có những thông số cơ bản và nền tảng mà bạn cần thiết lập để xác định cộng đồng của mình, chẳng hạn như sứ mệnh, mục tiêu, mục tiêu và giá trị của cộng đồng. Trong trường hợp này, mục tiêu của chúng tôi là tăng lượng người theo dõi Trang Facebook.

2. Một mục tiêu là chính xác, có thể đo lường được và có thời hạn, nghĩa là nó cần phải được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.

Lập kế hoạch các chiến thuật sẽ hoạt động trong khung thời gian mục tiêu của bạn. Ví dụ: để tăng lượng người theo dõi Trang Facebook, hãy nói cụ thể về số lượng thành viên mới bạn đang mong đợi và thời điểm bạn nên mong đợi họ. Hãy thực tế về mục tiêu của bạn và đặt ra những con số và ngày đến hạn cụ thể.

3. Chọn một chiến thuật cho cách bạn sẽ đạt được từng mục tiêu.

Xem xét nghiên cứu đối tượng của bạn, khả năng nền tảng của bạn và nguyên tắc thương hiệu của bạn. Một chiến thuật thích hợp phải nêu chi tiết cách thức, thời điểm và những gì bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ: để phát triển một Trang, bạn có thể sử dụng quảng cáo Facebook để tiếp cận những người theo dõi mới tiềm năng.

4. Khi bạn đến hạn chót, hãy sử dụng dữ liệu đo lường để đánh giá xem bạn có hoàn thành mục tiêu của mình hay không.

Nếu bạn đạt được mục tiêu của mình, hãy nghĩ về cách bạn có thể đặt tiêu chuẩn cao hơn vào lần tới để tiếp tục nâng cao cộng đồng của mình. Nếu bạn không đạt được mục tiêu của mình, hãy nghĩ cách bạn có thể cải thiện chiến thuật của mình. Nó cũng có thể cần thiết để xác định lại các mục tiêu của bạn.

5. Liệt kê các chiến thuật của bạn, vì chúng sẽ tạo ra một kế hoạch hành động cho chiến lược ra mắt của bạn.

Biên soạn các chiến thuật của bạn và sử dụng chúng như một phần của lộ trình quản lý cộng đồng của bạn. Quảng cáo Facebook là một trong nhiều chiến thuật mà bạn có thể sử dụng để tăng lượng người theo dõi của mình. Bạn cũng có thể mời bạn bè của mình tham gia cộng đồng hoặc dựa vào sự phát triển hữu cơ và để mọi người tìm thấy bạn thông qua truyền miệng. Tất cả các chiến thuật này có thể đóng góp vào một kế hoạch hành động xây dựng hướng tới mục tiêu của bạn trong thời gian ra mắt.

6. Hãy thoải mái thực hiện các thay đổi bất cứ lúc nào bạn xác định lại mục tiêu và mục tiêu của mình thông qua quá trình này.

Mọi thứ có thể và sẽ thay đổi theo thời gian, vì vậy điều quan trọng là phải xem lại các thông số và chiến lược của bạn để đảm bảo rằng chúng vẫn phản ánh thực tế của cộng đồng và tình cảm đằng sau sứ mệnh của bạn.

Các mục tiêu khởi chạy khác có thể bao gồm tạo một lượng nội dung nhất định để đăng, nhận được một số phản ứng cụ thể trên mỗi bài đăng hoặc khởi chạy một số chiến dịch nhất định trong một khoảng thời gian. Suy nghĩ về các mục tiêu ra mắt của bạn và xác định các chiến thuật cụ thể để giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Phát triển cộng đồng của bạn

Khi bạn khởi chạy cộng đồng của mình, bạn sẽ thiết lập một chiến lược để bắt đầu xây dựng sự hiện diện của cộng đồng của bạn. Nhưng bạn không thể xây dựng và mở rộng quy mô cộng đồng mà không có các thành viên tham gia.

Một trong những mục tiêu đầu tiên cần theo đuổi trong chiến lược ra mắt của bạn là phát triển cơ sở thành viên của bạn. Có hai cách chính để làm điều đó: tăng trưởng tự nhiên và có trả tiền.

Tăng trưởng tự nhiên

Phát triển cộng đồng của bạn một cách tự nhiên có nghĩa là thu hút các thành viên mới thông qua các chiến thuật và chiến lược không trả tiền. Một số ví dụ về các chiến thuật xây dựng kế hoạch có thể dẫn đến tăng trưởng tự nhiên:

Mời những người bạn biết.

Nếu bạn đang bắt đầu một cộng đồng về một chủ đề mà bạn đam mê, bạn có thể biết một số người có chung niềm đam mê đó rồi. Thu hút họ tham gia sớm và khuyến khích họ tích cực trong cộng đồng.

Yêu cầu các thành viên mời bạn bè của họ.

Nếu các thành viên của bạn đang có trải nghiệm tích cực trong cộng đồng của bạn, họ có thể cân nhắc mời bạn bè tham gia cùng họ. Khuyến khích các thành viên của bạn giúp quảng bá cộng đồng và mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn.

Tối ưu hóa cộng đồng của bạn cho các công cụ tìm kiếm trực tuyến.

Có một số cách để giúp mọi người tìm thấy cộng đồng của bạn trực tuyến. Ví dụ: sử dụng các từ khóa đại diện cho tên của cộng đồng của bạn, vì các thành viên nhóm tiềm năng có thể đang tìm kiếm các cụm từ phổ biến đó. Bạn cũng có thể sử dụng hashtag bắt đầu bằng # trong nội dung của mình để dễ tìm hơn.

Tăng trưởng có trả tiền

Các chiến dịch tiếp thị trả phí có thể giúp cộng đồng của bạn phát triển bằng cách tận dụng phạm vi tiếp cận của các kênh truyền thông xã hội, bao gồm các ứng dụng và công nghệ của Facebook cũng như sử dụng hoạt động buôn bán.

Tạo các chiến dịch quảng cáo.

Các ứng dụng và dịch vụ của Facebook cung cấp nhiều tùy chọn quảng cáo để phát triển cộng đồng của bạn. Nếu bạn quản lý một Nhóm Facebook, bạn có thể tạo và liên kết một Trang Facebook với nó, từ đó bạn có thể chạy quảng cáo. Với quảng cáo, bạn có thể tạo các chiến dịch để nâng cao nhận thức chung về cộng đồng của mình, tăng số lượng người đang truy cập vào cộng đồng của bạn và thu hút nhiều người hơn tương tác với bài đăng của bạn thông qua nhận xét, chia sẻ và thích.

Sử dụng hàng hóa để quảng cáo.

Tặng quà lưu niệm hoặc hàng hóa có tên và URL cộng đồng của bạn cho các thành viên hoặc các thành viên mới tiềm năng. Bạn cũng có thể làm tờ rơi hoặc danh thiếp làm quảng cáo ngoại tuyến để quảng bá cộng đồng của mình.

*Khi phát triển cộng đồng của mình, bạn có thể kết hợp các chiến lược không phải trả tiền và trả phí để đạt được mục tiêu của mình.

Sử dụng kết hợp các chiến thuật phù hợp nhất với mục tiêu và ngân sách của bạn.

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn

Cộng đồng Những người cứu hộ thú cưng muốn hiểu những chiến thuật tăng trưởng nào được coi là hữu cơ hoặc trả phí.

Phân loại các chiến thuật sau dựa trên loại chiến lược tăng trưởng mà chúng thuộc về:

Bài học chính:

Các cộng đồng thành công đặt ra các chiến lược ra mắt nhằm điều chỉnh chiến lược cộng đồng tổng thể với đối tượng, nền tảng và chiến lược thương hiệu.

Chiến lược khởi động xem xét một số chiến thuật để đạt được mục tiêu của bạn. Người quản lý cộng đồng có thể biên soạn một danh sách các chiến thuật trong một kế hoạch hành động để đạt được thành công.

Sử dụng các tùy chọn tăng trưởng không phải trả tiền hoặc trả phí để mở rộng cơ sở thành viên của bạn và tiếp cận các thành viên mới tiềm năng.

Tiếp tục tìm hiểu

Tìm hiểu thêm các bài học khác để tiếp tục nâng cao kiến thức nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *