Về chúng tôi

Chúng tôi là Chuyên gia được Chứng nhận của Google, Facebook, Criteo

Chúng tôi đã đạt được tất cả các chứng chỉ Analytics từ Google, Facebook, Criteo

Bắt đầu ngay

Các Gói Dịch Vụ Của Loogle

Khám phá sự khác biệt của từng gói riêng lẻ và tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi làm gì cho bạn

Chiến lược. Nội dung thiết kế. Phát triển công nghệ

Chúng tôi là Chuyên gia được chứng nhận của Google, hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là giúp khách hàng đo lường chiến dịch kỹ thuật số của họ thông qua Thương mại điện tử nâng cao của Google Analytics. Vì vậy, chúng tôi biết nguồn lưu lượng và phương tiện nào sẽ mang lại nhiều chuyển đổi hơn cũng như giúp tư vấn cho khách hàng của chúng tôi về chiến thuật và chiến thuật mới để chiến dịch của họ thành công. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã dành nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Chúng Tôi Là Chuyên Gia Được Chứng Nhận Của Google

Chúng Tôi Là Chuyên Gia Được Chứng Nhận Của Facebook

Chúng Tôi Là Chuyên Gia Được Chứng Nhận Của Criteo

Những khách hàng tuyệt vời của chúng tôi

Tiếp thị kỹ thuật số cho các thương hiệu hàng đầu