Sử dụng pixel để tạo đối tượng tùy chỉnh

Qua bài học này, bạn có thể:

 • Xác định lợi ích và cách sử dụng Đối tượng tùy chỉnh.
 • Tạo Đối tượng tùy chỉnh.

Tại sao bạn nên tạo đối tượng tùy chỉnh?

Đối tượng tùy chỉnh từ trang web là một tùy chọn sử dụng Facebook pixel để khớp những người truy cập trang web với những người trên Facebook.

Bạn có thể tạo Đối tượng từ trang web của mình cho bất kỳ nhóm khách truy cập nào mà bạn muốn tiếp cận bằng các quảng cáo cụ thể trên Facebook. Ví dụ: bạn có thể phân phối một chiến dịch để tiếp cận những người đã truy cập một trang sản phẩm nhưng chưa mua hàng xong nhằm khuyến khích họ quay lại trang web đó và hoàn tất việc này. Hoặc, bạn có thể tạo một đối tượng gồm tất cả những người đã truy cập trang web của bạn trong 30 ngày qua.

Có 2 cách chính để sử dụng đối tượng:

Tạo đối tượng tùy chỉnh

Để tạo đối tượng tùy chỉnh, hãy đi đến dữ liệu pixel rồi làm theo các bước sau.

Bước 1

Nhấp vào Tạo đối tượng.

Bước 2

Đảm bảo Facebook pixel đang hoạt động rồi mới bắt đầu tạo đối tượng tùy chỉnh từ trang web của bạn. Facebook có thể hỗ trợ khớp những người từng truy cập trang web hoặc từng thực hiện hành động (sự kiện) cụ thể trên trang web của bạn với trang cá nhân của họ.

Bước 3

Chọn các tiêu chí cụ thể cho đối tượng. Trong menu này, bạn sẽ có 3 tùy chọn quy tắc*:

 • Tất cả khách truy cập trang web
  • Tùy chọn này bao gồm tất cả những người từng truy cập trang web của bạn. Nếu bạn có nhiều trang web thì việc chọn tùy chọn này sẽ bao gồm những người từng truy cập vào bất kỳ trang web nào của bạn.
 • Những người đã truy cập các trang web cụ thể
  • Bạn có thể dùng tùy chọn này để tạo các quy tắc URL nhằm bao gồm những người dựa trên việc liệu họ đã truy cập vào các trang hoặc trang web cụ thể hay chưa. Ví dụ: Nếu nêu rõ các URL phải chứa từ “giày”, bạn sẽ chỉ thu thập được thông tin về những người từng truy cập trang web có URL chứa từ “giày”.
 • Khách truy cập theo thời gian sử dụng
  • Quy tắc này bao gồm hoặc loại trừ những người đã dành hầu hết thời gian trên trang web của bạn. Bạn có thể sửa đổi theo phần trăm số người đã dành hầu hết thời gian trên trang web mà bạn muốn bao gồm và số ngày bạn muốn chúng tôi quay lại để thêm khách truy cập (lên đến 180 ngày). Bạn có thể sửa đổi thêm quy tắc này bằng cách rút ngắn thời gian dành cho một URL cụ thể. Một ví dụ về cách sử dụng quy tắc này là nếu bạn có nhiều miền nhưng chỉ muốn bao gồm những khách truy cập đã dành hầu hết thời gian trên một trong các miền đó.

*Lưu ý: Bạn có thể kết hợp lên đến 5 quy tắc.

Bước 4

Tiếp theo, đặt tên cho đối tượng tùy chỉnh. Bạn nên đặt tên thể hiện tiêu chí lựa chọn của mình để sắp xếp đối tượng một cách gọn gàng.

Khi đã làm xong, hãy nhấp vào Tạo đối tượng.

Bước 5

Bạn đã tạo xong đối tượng rồi đó. Sẽ mất vài phút để Facebook tìm những người phù hợp cho đối tượng tùy chỉnh này.

Từ bước này, bạn cũng có thể:

 • Tạo đối tượng tương tự.
 • Tạo quảng cáo với đối tượng tùy chỉnh mới.

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Xong.

Đại ý

 • Bạn có thể tạo lên đến 5 quy tắc và một số tiêu chí nhất định xoay quanh những đối tượng cụ thể mà bạn muốn tiếp cận.
 • Các tiêu chí quy tắc là: tất cả khách truy cập trang web, khách truy cập theo thời gian sử dụng và những người đã truy cập một trang cụ thể.

Kiểm tra kiến thức

Tiếp tục tìm hiểu

Xem thêm các bài học khác để nâng cao kiến thức của mình nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: