Số liệu trong Trình quản lý quảng cáo, Số liệu quảng cáo

Qua bài học này, bạn có thể:

  • Điều chỉnh mục tiêu quảng cáo của chiến dịch quảng cáo cho phù hợp với số liệu trong cột Kết quả của Trình quản lý quảng cáo.

Số liệu của chiến dịch và mục tiêu quảng cáo của bạn

Khi tạo quảng cáo, trước tiên, bạn phải chọn mục tiêu quảng cáo. Mục tiêu quảng cáo là những việc bạn muốn mọi người thực hiện khi họ xem quảng cáo của bạn. Ngoài ra, mục tiêu đó còn phù hợp với mục tiêu kinh doanh chung của bạn. Mục tiêu do bạn chọn sẽ quyết định số liệu bạn nhìn thấy trong cột Kết quả của Trình quản lý.

Mục tiêu quảng cáo gồm 3 hạng mục chính:

  • Mức độ nhận biết: Mục tiêu tạo dựng mối quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
  • Cân nhắc: Mục tiêu làm cho mọi người bắt đầu suy nghĩ về doanh nghiệp bạn và tìm thêm thông tin về doanh nghiệp.
  • Chuyển đổi: Mục tiêu khuyến khích những người quan tâm đến doanh nghiệp bạn mua hàng hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Những số liệu đã xác định cho chiến dịch

Sau đây là một số ví dụ về số liệu mà bạn có thể cân nhắc khi lên kế hoạch cho một chiến dịch. Danh sách này không mang tính toàn diện, do sản phẩm của chúng tôi thay đổi thường xuyên. Danh sách bao gồm ví dụ về các số liệu có thể phản ánh mục tiêu chiến dịch.

Đại ý

  • Khi bạn tạo một chiến dịch, số liệu của chiến dịch đó sẽ gắn liền với mục tiêu quảng cáo bạn chọn.
  • Những số liệu này hiển thị trong cột Kết quả của Trình quản lý quảng cáo.

Tiếp tục tìm hiểu

Hãy xem các tài nguyên dưới đây để tiếp tục phát triển kỹ năng của mình nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *