Loogle’s SMS CRM

Tại sao bạn nên sử dụng CRM của Loogle?

Kết nối

Thông báo cho khách hàng

Thông báo cho bạn

Chăm sóc khách hàng tự động

Bảng giá

Nhóm phổ thông

50.000VNĐ/Month/Carrier

Viettel

720 VNĐ/Tin

Mobiphone

755 VNĐ/Tin

Vinaphone

765 VNĐ/Tin

VietNammobile

900 VNĐ/Tin

Viettel

530 VNĐ/Tin

Mobiphone

 460 VNĐ/Tin

Vinaphone

460 VNĐ/Tin

VietNammobile

900 VNĐ/Tin

Nhóm thương mại điện tử

50.000VNĐ/Month/Carrier

Viettel

480 VNĐ/Tin

Mobiphone

510 VNĐ/Tin

Vinaphone

510 VNĐ/Tin

VietNammobile

900 VNĐ/Tin

Viettel

530 VNĐ/Tin

Mobiphone

 460 VNĐ/Tin

Vinaphone

460 VNĐ/Tin

VietNammobile

900 VNĐ/Tin