Tối ưu hóa Google Doanh nghiệp

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ này

Dịch vụ của Loogle​

Tạo hàng loạt địa điểm kinh doanh

Xác minh hàng loạt Địa điểm Doanh nghiệp

Thiết lập Chiến dịch thông minh trên Google Ads

Tạo ứng dụng tự động để đăng sản phẩm lên tất cả các địa điểm kinh doanh

Bảng giá

Basic

3.000.000 VNĐ/Tháng

Tạo site maps

Verify maps với google

Đăng hình ảnh sản phẩm

Thủ công

Tạo review

Hướng dẫn cách tăng review tự nhiên

Thời gian tối thiểu

6 tháng

Advanced

5.000.000 VNĐ/Tháng

Tạo site maps

Verify maps với google

Đăng hình ảnh sản phẩm

Tự động

Tạo review

Hướng dẫn cách tăng review tự nhiên

Thời gian tối thiểu

6 tháng

30 NGÀY DÙNG THỬ MIỄN PHÍ