Quyền kiểm soát của nhà quảng cáo

Bài học này hướng dẫn bạn cách sử dụng:

 • Tính năng bỏ chọn vị trí quảng cáo
 • Bộ lọc danh mục
 • Danh sách nơi phát hành
 • Danh sách chặn
 • Báo cáo hoạt động phân phối dành cho nhà phát hành

Bảo vệ thương hiệu của bạn

Khi bạn quảng cáo trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện bên ngoài Facebook, Instagram và Messenger. Với video trong luồng, Bài viết tức thì và Audience Network, bạn sẽ có thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mà mình quan tâm trong các trải nghiệm chân thực, độc đáo. Tuy nhiên, những vị trí quảng cáo đó lại được tích hợp sâu với nội dung. Hơn nữa, một số nhà quảng cáo sẽ không muốn hiển thị quảng cáo trên nội dung không phù hợp với thương hiệu của họ.

Hãy tìm hiểu về những công cụ hỗ trợ bạn kiểm soát cách và nơi thương hiệu của mình xuất hiện.

Quảng cáo xuất hiện trong nội dung của nhà phát hành

Sau đây là một số ví dụ về các loại môi trường mà quảng cáo có thể hiển thị trong nội dung của nhà phát hành.

Sử dụng các công cụ này để kiểm soát nơi hiển thị quảng cáo

Chúng tôi xét duyệt nội dung trong video trong luồng, Bài viết tức thì cũng như các ứng dụng và trang web trên Audience Network. Khi nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng, Nguyên tắc cộng đồng của Instagram và/hoặc Chính sách kiếm tiền dành cho đối tác, chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ các thương hiệu quyết định xem quảng cáo của họ có thể xuất hiện cạnh loại nội dung nào. Chúng tôi nhận ra rằng các thương hiệu có thể không muốn hiển thị quảng cáo liền kề nội dung mà họ xem là gây tranh cãi hoặc nội dung không phù hợp với thương hiệu của họ.

Thông thường, Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi sẽ ngăn chặn nội dung gây nhiều tranh cãi, chẳng hạn như ảnh khỏa thân hoặc nội dung bạo lực quá mức, xuất hiện trên các nền tảng của mình. Để có thêm quyền kiểm soát, bạn có thể sử dụng những công cụ sau đây để lọc nội dung nhạy cảm và chặn URL trong video trong luồng, Bài viết tức thì và Audience Network.

Bỏ chọn vị trí quảng cáo

Ở cấp độ nhóm quảng cáo, bạn có thể kiểm soát vị trí sẽ chạy quảng cáo. Nhà quảng cáo nên chọn vị trí quảng cáo tự động để tăng số người tiếp cận. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự kiểm soát những vị trí này. Khi hiển thị quảng cáo, bạn có thể bỏ chọn bất kỳ vị trí quảng cáo nào, bao gồm video trong luồng, Bài viết tức thì và Audience Network.

Hãy tìm hiểu cách phân phối quảng cáo trên các vị trí quảng cáo và tối ưu hóa phân phối để mang lại chi phí chung thấp nhất trên mỗi kết quả.

​Cách chọn vị trí quảng cáo trong khi tạo quảng cáo:​

 1. Đi đến Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào Tạo quảng cáo.
 3. Chọn mục tiêu rồi nhấp vào Tiếp tục.
 4. Ở cấp độ Nhóm quảng cáo, hãy xác định đối tượng mục tiêu của quảng cáo.
 5. Chọn Chỉnh sửa vị trí quảng cáo trong phần Vị trí quảng cáo.
 6. Chọn ô bên cạnh từng vị trí quảng cáo để thêm hoặc xóa vị trí đó. Nếu bạn không thấy ô bên cạnh một vị trí quảng cáo, điều này có nghĩa là mục tiêu hoặc loại quảng cáo của bạn không hỗ trợ vị trí đó.

7. (Không bắt buộc) Nhấp vào menu thả xuống Loại thiết bị để giới hạn lựa chọn vị trí quảng cáo đối với thiết bị di động hoặc máy tính.

Bộ lọc danh mục

Cách sử dụng Bộ lọc danh mục:

 1. Tạo quảng cáo như thường lệ trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Chọn Chỉnh sửa vị trí quảng cáo trong phần Vị trí quảng cáo ở cấp độ Nhóm quảng cáo.
 3. Chọn Bộ lọc danh mục.
 4. Chọn Đầy đủTiêu chuẩn hoặc Giới hạn (theo mặc định, Tiêu chuẩn sẽ được chọn sẵn) cho Video trong luồng và Bài viết tức thì trên Facebook. Tùy chọn này sẽ lọc nội dung của video và bài viết.
 5. Chọn Audience Network. Các tùy chọn cài đặt bạn chọn cho Video trong luồng và Bài viết tức thì trên Facebook sẽ được áp dụng theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi chúng. Tùy chọn này sẽ lọc nội dung của ứng dụng, video và bài viết. Hầu hết các ứng dụng trên Audience Network đều được gắn nhãn theo chức năng, chứ không phải theo nội dung bên trong.
 6. Tạo xong quảng cáo như thường lệ

Lưu ý về bộ lọc danh mục:

 • Xem các nội dung trong Danh mục đầy đủ, Danh mục tiêu chuẩn và Danh mục giới hạn trên video trong luồng, Bài viết tức thì và Audience Network.
 • Với Bộ lọc danh mục, bạn sẽ kiểm soát được loại nội dung tại nơi hiển thị quảng cáo của mình, chứ không chặn được URL. Ví dụ: nếu bạn chọn bộ lọc nội dung Giới hạn, quảng cáo sẽ không hiển thị trong một số bài viết trên trang web tin tức được xếp hạng là nhạy cảm hơn, nhưng quảng cáo này có thể hiển thị ở vị trí khác trên trang web tin tức đó. Nếu bạn muốn chặn URL, hãy sử dụng danh sách chặn. Trường hợp ngoại lệ là các ứng dụng trên Audience Network. Đây là các ứng dụng được xét duyệt và gắn nhãn theo mục đích sử dụng hoặc chức năng chính của ứng dụng.
 • Nếu bạn không biết chắc nên chọn Đầy đủ, Tiêu chuẩn hay Giới hạn, hãy xem lại Cách làm tốt nhất về An toàn thương hiệu của chúng tôi để tìm hiểu lý do một số nhà quảng cáo có thể không muốn hiển thị quảng cáo ở một số nơi nhất định.
 • Các cài đặt an toàn thương hiệu hạn chế có thể tác động đến khả năng phân phối của chiến dịch, cũng như khiến ít người nhìn thấy quảng cáo của bạn hơn vì chúng tôi không phân phối quảng cáo đến được nhiều người.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trong nội dung bạn đã lọc. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng quảng cáo đó sẽ không bao giờ hiển thị trong nội dung này.

Danh sách nơi phát hành

Tải xuống danh sách các vị trí có thể hiển thị quảng cáo trong video trong luồng trên Facebook, video trong luồng trên Audience Network, Bài viết tức thì, video kèm phần thưởng trên Audience Network, quảng cáo tự nhiên, quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo chèn giữa.

 • Tải xuống toàn bộ danh sách các ứng dụng, Trang và trang web có thể hiển thị quảng cáo của bạn.
 • Biết rõ những nhà phát hành mới.
 • Sử dụng danh sách để cung cấp thông tin cho danh sách chặn.

Cách xem danh sách nơi phát hành:

 1. Đi đến Trình quản lý kinh doanh.
 2. Nhấp vào trên cùng bên trái để mở menu thả xuống.
 3. Nhấp vào Tất cả công cụ.
 4. Chọn An toàn thương hiệu trong phần Tài sản.
 5. Nhấp vào Danh sách nơi phát hành
 6. Nhấp vào Tải xuống danh sách nơi phát hành (bên dưới nút tải xuống là ngày cập nhật danh sách gần nhất).
 7. Mở file zip đã tải xuống để tìm 3 file .csv, mỗi file dành cho:
  • Audience Network
  • Bài viết tức thì
  • Video trong luồng

Để đọc phần giải thích đầy đủ về chi tiết của từng danh sách nơi phát hành, hãy xem Xem lại danh sách nơi phát hành của facebook trong Trung tâm trợ giúp quảng cáo.

Danh sách chặn

Danh sách chặn là file .csv hoặc .txt liệt kê các ứng dụng, trang web và Trang mà bạn không muốn chạy quảng cáo. Bạn có thể tạo danh sách chặn từ đầu hoặc dùng danh sách nơi phát hành để bắt đầu.

Bạn có thể quản lý và chia sẻ danh sách chặn trong các đội ngũ và tổ chức. Hãy đặt danh sách chặn ở cấp tài khoản để áp dụng cho mọi chiến dịch trong tài khoản đó.

​Cách tạo danh sách chặn:

 1. Tạo tài liệu bằng Excel, Notepad hay bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ lưu ở định dạng .csv hoặc .txt.
 2. Dán (các) URL vào cột A để chặn phân phối đến (các) URL đó.
 3. Để chặn một nhà phát hành trên tất cả các vị trí quảng cáo, hãy thêm mọi URL của họ:
  • URL Trang Facebook
  • URL trang web
  • Bất kỳ URL của cửa hàng ứng dụng nào
 4. Để chặn Trang Facebook cho vị trí quảng cáo video trong luồng, hãy thêm URL ở định dạng [www.facebook.com/ + ID Trang]. Ví dụ: https://www.facebook.com/12345678. Cách tìm ID Trang Facebook:
  • Truy cập vào Trang.
  • Nhấp vào Giới thiệu.
  • Sao chép ID Trang.
 5. Bạn không cần chặn miền phụ của trang web mà chỉ cần chặn miền cấp cao nhất. Ví dụ: cafe.jaspersmarket.com sẽ bị chặn nếu bạn thêm www.jaspersmarket.com.

Cách tải lên danh sách chặn:

 1. Mở Trình quản lý kinh doanh.
 2. Nhấp vào trên cùng bên trái để mở menu thả xuống rồi nhấp vào Tất cả công cụ.
 3. Trong phần Tài sản, hãy nhấp vào An toàn thương hiệu,
 4. Trong tab Danh sách chặn, hãy nhấp vào nút Tạo danh sách chặn.
 5. Nhấp vào Tải file lên hoặc “kéo và thả” để tải lên file danh sách chặn có định dạng .csv hoặc .txt.
 6. Nhấp vào Tạo danh sách chặn. Quá trình tải lên có thể mất vài phút.

Cách áp dụng danh sách chặn trong Trình quản lý kinh doanh:

 1. Mở Trình quản lý kinh doanh.
 2. Nhấp vào trên cùng bên trái để mở menu thả xuống rồi nhấp vào Tất cả công cụ.
 3. Nhấp vào An toàn thương hiệu trong phần Tài sản.
 4. Trong tab Danh sách chặn, hãy tìm danh sách chặn của bạn rồi nhấp vào “” ở bên phải.
 5. Chọn Áp dụng hoặc gỡ.

6. Chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Áp dụng cho tất cả các tài khoản quảng cáo để áp dụng danh sách chặn cho mọi tài khoản quảng cáo trong doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn này nếu không phải là quản trị viên Trình quản lý kinh doanh.
 • Chọn tài khoản quảng cáo để áp dụng danh sách chặn cho các tài khoản quảng cáo đã chọn bằng cách đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu các ô trong danh sách.
 • Không áp dụng cho tài khoản quảng cáo ngay bây giờ để gỡ danh sách chặn khỏi tài khoản quảng cáo được áp dụng.

7. Nhấp vào Lưu.

Bây giờ, khi ai đó trong tài khoản quảng cáo tạo chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo, danh sách chặn sẽ tự động được áp dụng ở cấp độ Nhóm quảng cáo.

Cách áp dụng danh sách chặn trong Trình quản lý quảng cáo:

Bạn có thể muốn áp dụng các danh sách chặn khác nhau cho những chiến dịch khác nhau. Cách áp dụng thủ công danh sách chặn ở cấp độ Nhóm quảng cáo:

 1. Tạo quảng cáo như thường lệ trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Chọn Chỉnh sửa vị trí quảng cáo trong phần Vị trí quảng cáo ở cấp độ Nhóm quảng cáo.
 3. Trong phần Áp dụng danh sách chặn, hãy nhấp vào Lướt xem để xem các danh sách chặn có sẵn.
 4. Chọn danh sách chặn bạn muốn áp dụng cho nhóm quảng cáo này.
 5. Hoàn thành các chi tiết còn lại của quảng cáo.

Hiện nay, chúng tôi đã bắt tay hợp tác với Double Verify và OpenSlate, đồng thời cộng tác với Integral Ad Science (IAS) vào tháng 6/2019. Nhờ có những mối quan hệ hợp tác này, nhà quảng cáo có thể tiếp cận công cụ và thông tin chi tiết để góp phần cải thiện danh sách chặn và quá trình quản lý an toàn thương hiệu theo quy mô lớn trong luồng, trên Audience Network và Bài viết tức thì.

Những đối tác này có thể hỗ trợ nhà quảng cáo:

 • Xét duyệt danh sách nơi phát hành.
 • Hiểu rõ hơn về nội dung của nhà phát hành thông qua quá trình phân tích chuyên sâu hơn.
 • Xác định nhà phát hành mà họ có thể muốn chặn.
 • Áp dụng, chia sẻ và xóa danh sách chặn ở cấp độ Trình quản lý kinh doanh và Tài khoản quảng cáo.

Hãy tìm hiểu thêm về chứng nhận an toàn thương hiệu dành cho đối tác marketing Facebook.

Báo cáo hoạt động phân phối dành cho nhà phát hành

Tải xuống toàn bộ báo cáo về các vị trí đã hiển thị quảng cáo và xác nhận rằng các danh sách chặn của bạn hoạt động như mong đợi.

Cách tải xuống báo cáo hoạt động phân phối dành cho nhà phát hành:

 1. Mở Trình quản lý kinh doanh hoặc Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào trên cùng bên trái để mở menu thả xuống rồi nhấp vào Tất cả công cụ.
 3. Nhấp vào An toàn thương hiệu trong phần Tài sản.
 4. Nhấp vào Báo cáo hoạt động phân phối dành cho nhà phát hành trong cột bên trái.
 5. Chọn Tài khoản kinh doanh hoặc Tài khoản quảng cáo. Ví dụ: một agency quảng cáo làm việc với 2 khách hàng có thể muốn xem vị trí hiển thị tất cả quảng cáo của họ (doanh nghiệp) hoặc chỉ xem vị trí hiển thị quảng cáo của từng khách hàng (tài khoản quảng cáo).
 6. Mở file zip để tìm 3 báo cáo ở định dạng .csv, mỗi báo cáo dành cho Audience Network, Bài viết tức thì và video trong luồng.
 7. Mở từng báo cáo để xem vị trí đã hiển thị quảng cáo.

Hãy tìm hiểu thêm về cách đọc báo cáo hoạt động phân phối dành cho nhà phát hành.

Cách đọc báo cáo:

 1. URL liệt kê các URL hiển thị quảng cáo của bạn.
 2. Tổ chức/Thương hiệu/Người sáng tạo nội dung có thể hỗ trợ bạn xác định những URL mà bạn không nhận ra.
 3. Tên Trang chỉ dành cho quảng cáo trong luồng trên Facebook.
 4. Lượt hiển thị cho biết số lượt hiển thị của từng URL theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất.
 5. Nếu tải danh sách này xuống từ Trình quản lý quảng cáo theo chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo thì bạn cũng có thể thấy:
  • ID chiến dịch: Tùy chọn này sẽ hữu ích nếu bạn không nhận ra tên chiến dịch.
  • Chiến dịch: Tùy chọn này liệt kê tên chiến dịch.
  • ID nhóm quảng cáo: Tùy chọn này sẽ hữu ích nếu bạn không nhận ra tên nhóm quảng cáo.
  • Nhóm quảng cáo: Tùy chọn này liệt kê tên nhóm quảng cáo.

Số lượt hiển thị sẽ xếp từ nhiều nhất đến ít nhất trong mỗi chiến dịch/nhóm quảng cáo.

Hãy xem lại danh sách để biết vị trí đã chạy quảng cáo. Để ngừng chạy các quảng cáo bằng một nhà phát hành nhất định, hãy thêm các quảng cáo đó vào danh sách chặn.

Đại ý

 • Bỏ chọn vị trí quảng cáo để ngăn quảng cáo hiển thị trong luồng, trong Bài viết tức thì và trên Audience Network.
 • Khi sử dụng bộ lọc danh mục, bạn sẽ kiểm soát tốt hơn độ nhạy cảm của nội dung chứa quảng cáo trong Bài viết tức thì trên Facebook, video trong luồng trên Facebook và Audience Network.
 • Danh sách nơi phát hành sẽ cho bạn thấy danh sách các vị trí có thể phân phối quảng cáo.
 • Với danh sách chặn, bạn có thể chặn tính năng phân phối quảng cáo đến một số ứng dụng, miền và Trang nhất định.
 • Với báo cáo hoạt động phân phối dành cho nhà phát hành, bạn có thể xem danh sách các vị trí mà quảng cáo đã chạy trong video trong luồng, Bài viết tức thì, ứng dụng và trang web trên Audience Network.

Tiếp tục tìm hiểu

Đây là bài thứ hai trong 2 bài học của khóa học An toàn thương hiệu. Nếu chưa hoàn thành bài đầu tiên về Tiêu chuẩn cộng đồng, hãy thực hiện điều đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *