Quản lý quyền, lịch sử thanh toán và phương thức thanh toán

Qua bài học này, bạn có thể:

  • Quản lý quyền, lịch sử thanh toán và phương thức thanh toán

Cài đặt tài khoản quảng cáo

Cài đặt của Trình quản lý quảng cáo bao gồm những phần sau:

Tài khoản quảng cáo: Thiết lập hoặc chỉnh sửa tên của tài khoản quảng cáo, chọn đơn vị tiền tệ, nhập tên doanh nghiệp, địa chỉ và mã số thuế, đồng thời nêu rõ bạn muốn mua quảng cáo thay mặt cho một doanh nghiệp hay agency.

  • Đây là nơi bạn có thể đặt khoảng thời gian phân bổ quảng cáo. Qua đó, Facebook sẽ biết khoảng thời gian nên ghi nhận hành động của một người là do quảng cáo mang lại sau khi họ thấy hoặc tương tác với quảng cáo đó.
  • Quản trị viên tài khoản quảng cáo có thể thêm hoặc xóa mọi người khỏi một tài khoản quảng cáo, cũng như quản lý vai trò và quyền trong phần này.
  • Lưu ý: Nếu bạn thay đổi loại đơn vị tiền tệ hoặc múi giờ, Trình quản lý quảng cáo sẽ tạo một tài khoản quảng cáo mới, riêng biệt cho chiến dịch của bạn.

Trang: Xem danh sách tất cả các Trang mà bạn có quyền và vai trò của bạn trên mỗi Trang.

Cài đặt thanh toán: Thêm hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán, đặt giới hạn chi tiêu cấp cao nhất cho tài khoản quảng cáo và tìm hiểu ngày lập hóa đơn tiếp theo là bao giờ.

Thông báo: Quản lý cách Facebook thông báo cho bạn về hoạt động trên các tài khoản quảng cáo của bạn. Thiết lập địa chỉ email chính.

Nhấp vào đây để chỉnh sửa cài đặt của bạn trong Trình quản lý quảng cáo.

Phương thức thanh toán

Trong phần Cài đặt thanh toán, quản trị viên có thể đặt giới hạn chi tiêu cho toàn bộ tài khoản quảng cáo và chọn cách mua quảng cáo trên Facebook:

  • Bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
  • Qua PayPal
  • Trực tiếp từ tài khoản ngân hàng trực tuyến
  • Bằng phiếu giảm giá cho quảng cáo trên Facebook (nếu bạn đủ điều kiện)

Đây cũng là nơi để bạn có thể xem số dư hiện tại của mình và chọn thanh toán trước khi đến hạn.

Lập hóa đơn và thanh toán

Quản trị viên tài khoản quảng cáo có thể truy cập vào chi tiết lập hóa đơn và phương thức thanh toán thông qua cài đặt của tài khoản quảng cáo.

Giới hạn chi tiêu, ngân sách và mức chi tiêu quảng cáo là những số liệu khác nhau. Giới hạn chi tiêu cho tài khoản là số tiền tối đa mà bạn luôn sẵn lòng thanh toán cho tất cả các quảng cáo trên tài khoản của mình. Bạn đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản ở cấp tài khoản quảng cáo. Nếu cố thay đổi cài đặt này trên 10 lần trong vòng một giờ, bạn sẽ phải đợi một giờ mới có thể thử lại lần nữa.

Bạn cũng có thể đặt giới hạn chi tiêu ở cấp chiến dịch. Khi chiến dịch đạt đến giới hạn này thì toàn bộ quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ dừng chạy.

Ngân sách là số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng thanh toán mỗi ngày cho hoạt động phân phối các quảng cáo có trong nhóm quảng cáo. Bạn gửi ngân sách ở cấp nhóm quảng cáo.

Mức chi tiêu quảng cáo là số tiền thực sự mà bạn đã thanh toán cho những quảng cáo đó. Bạn cũng có thể chỉ định ngưỡng lập hóa đơn để được tự động tính phí mỗi khi đạt đến một mức chi tiêu nhất định, đồng thời nhận hóa đơn khác vào cuối tháng cho mọi dư nợ.

Trong video ngắn này, facebook sẽ giải thích cách hoạt động của tính năng lập hóa đơn quảng cáo trên Facebook. Khi bạn chạy quảng cáo trên Facebook, bạn luôn kiểm soát được số tiền mình chi tiêu bằng cách cài đặt ngân sách và lịch chạy.

Bạn sẽ thiết lập ngân sách cho mỗi quảng cáo mình chạy và chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí cao hơn số tiền bạn đặt cho quảng cáo đó. Khi chạy quảng cáo, bạn sẽ chi tiêu ngân sách cho quảng cáo. Tốc độ chi tiêu ngân sách của bạn tùy thuộc vào một vài yếu tố, chẳng hạn như quy mô đối tượng, giá thầu bạn đưa ra để tiếp cận họ và lịch chạy.

Facebook sẽ tính phí quảng cáo trên Facebook vào tài khoản của bạn khi tổng chi phí của tất cả các quảng cáo trên tài khoản đó đạt đến một mức nhất định. Khi bạn liên tục đạt đến ngưỡng lập hóa đơn, facebook sẽ nâng ngưỡng giới hạn để không phải thường xuyên tính phí cho tài khoản của bạn. Nếu mức chi tiêu quảng cáo không đạt đến ngưỡng, facebook sẽ chỉ lập hóa đơn cho bạn vào cuối tháng.

Ngoài ra, khi muốn biết mình đang chi bao nhiêu tiền cho quảng cáo, bạn có thể xem giới hạn chi tiêu hàng ngày ước tính trong Trình quản lý quảng cáo. Trong phần Lập hóa đơn, bạn sẽ thấy tất cả các khoản phí đã chốt, bao gồm những quảng cáo cụ thể mà bạn đã thanh toán và mục đích chính xác của việc thanh toán đó, chẳng hạn như để chạy quảng cáo nâng cao mức độ nhận biết hay thu hút mọi người nhấp vào quảng cáo.

Lưu ý: hóa đơn cuối cùng có thể cao hơn ngân sách dành cho quảng cáo. Đó là vì tài khoản của bạn bị tính phí cho tất cả quảng cáo mà bạn đang chạy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn duy trì mức phí trong phạm vi ngân sách mà bạn đã đặt ra cho mỗi quảng cáo. Chúng tôi muốn hỗ trợ bạn quản lý quảng cáo trên Facebook theo cách dễ dàng nhất có thể. Đó là lý do chúng tôi để bạn kiểm soát ngân sách và xem chi phí quảng cáo.

Đơn vị tiền tệ

Các tài khoản quảng cáo đều hoạt động với một đơn vị tiền tệ duy nhất. Nếu hoạt động trên toàn cầu, bạn sẽ phải thiết lập một tài khoản quảng cáo mới cho mỗi đơn vị tiền tệ mà bạn dùng để mua quảng cáo trên Facebook. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ ưu tiên bằng cách tạo một tài khoản quảng cáo mới, hoạt động với một đơn vị tiền tệ khác hoặc thay đổi đơn vị tiền tệ trong mục Thiết lập tài khoản quảng cáo, bên dưới Tài khoản quảng cáo ở phần cài đặt của bạn.

Nếu định sử dụng nhiều tài khoản quảng cáo, bạn nên dùng Trình quản lý kinh doanh để liên kết những tài khoản đó. Nhờ vậy, bạn sẽ đỡ tốn công sức, kết hợp được các đội ngũ, báo cáo dữ liệu và tài sản nội dung.

Tìm hiểu thêm về quá trình quản lý thanh toán và cách Facebook bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

Quy trình xét duyệt quảng cáo

Sau khi bạn gửi yêu cầu, đội ngũ quảng cáo của Facebook sẽ xét duyệt quảng cáo đó. Chúng tôi thường xét duyệt quảng cáo ngay sau khi bạn gửi. Thời gian phê duyệt sẽ khác nhau tùy từng trường hợp.

Khắc phục sự cố phân phối quảng cáo

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động phân phối quảng cáo. Hãy cùng tìm hiểu một vài yếu tố phổ biến nhất để đảm bảo quảng cáo luôn chạy khi bạn cần.

Kiểm tra kiến thức 

Tiếp tục tìm hiểu.

Tìm hiểu thêm các bài viết khác để nâng cao kiến thức nhé 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: