Quản lý báo cáo trong Trình quản lý quảng cáo

Qua bài học này, bạn có thể:

 • Tạo báo cáo mới hoặc tìm báo cáo đã lưu trong Trình quản lý quảng cáo.
 • Tận dụng chức năng lọc trong báo cáo trên Trình quản lý quảng cáo.
 • Chia sẻ báo cáo được tạo trong Trình quản lý quảng cáo.

Cách truy cập báo cáo

Để chủ động quản lý chiến dịch của mình, bạn phải biết hiệu quả của chiến dịch. Trong Báo cáo quảng cáo, bạn có thể xem hiệu quả của quảng cáo và chia sẻ thông tin này.

Để truy cập vào báo cáo, hãy chuyển đến Báo cáo quảng cáo trong menu như minh họa bên dưới.

Để truy cập vào Báo cáo quảng cáo, trước tiên, hãy nhấp vào biểu tượng bánh hamburger ở góc trên cùng bên trái của Trình quản lý quảng cáo.

Tiếp theo, hãy tìm cột Đo lường & Báo cáo rồi nhấp vào Báo cáo quảng cáo.

Tiếp theo, hãy tìm cột Đo lường & Báo cáo rồi nhấp vào Báo cáo quảng cáo.

 

Thao tác này sẽ đưa bạn đến Báo cáo quảng cáo. Tại đó, bạn có thể quản lý báo cáo của mình.

Xem báo cáo đã lưu

Sau khi bạn tạo báo cáo đầu tiên, Báo cáo quảng cáo sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các báo cáo. Nếu chưa tạo báo cáo nào, bạn có thể tạo một báo cáo nếu muốn

Từ đây, bạn có thể xem lại báo cáo hiện tại và báo cáo trước đây. Khi bạn nhấp vào tên báo cáo, hệ thống sẽ tải báo cáo. Trong menu thả xuống ở bên phải, bạn có thêm các tùy chọn sau đây:

 • Xem báo cáo trước – Xem và tải xuống các bản trước đây của báo cáo.
 • Sao chép – Sao chép báo cáo. Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi nhỏ đối với báo cáo để nhận thêm thông tin chi tiết về chiến dịch của mình.
 • Xóa – Xóa báo cáo.

Tạo một báo cáo mới

Bạn cũng có thể tạo báo cáo mới từ đầu hoặc tạo từ một mẫu. Chúng ta cùng bắt đầu tạo một báo cáo trống nhé. Nhấp vào Tạo.

Khi bạn truy cập lần đầu vào Báo cáo quảng cáo, báo cáo có thể trống. Tùy vào mức độ gần đây của chiến dịch mà bạn triển khai, có thể không có dữ liệu nào để báo cáo.

Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm dữ liệu về một chiến dịch cũ, có khả năng dữ liệu đó nằm ngoài khoảng ngày hiển thị. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng danh sách kéo xuống ở góc trên cùng bên phải để chọn ngày.

Chọn khoảng ngày phù hợp cho dữ liệu báo cáo, sau đó nhấp vào Cập nhật.

Số liệu và số liệu chia nhỏ

Sau khi có sẵn dữ liệu hoặc khoảng ngày phù hợp cho dữ liệu hiện có, bạn sẽ thấy Số liệu chia nhỏ ở phía bên trái báo cáo và Số liệu ở bên phải.

Khi bạn chọn ô, các cột sẽ được thêm vào hoặc bị gỡ khỏi báo cáo của bạn. Bạn sẽ thấy Số liệu chia nhỏ ở bên trái báo cáo và Số liệu ở bên phải.

Ví dụ: dưới đây là chế độ xem mặc định khi bạn truy cập lần đầu vào Báo cáo quảng cáo.

Khi nhấp vào ô đánh dấu Số liệu chia nhỏ > Quảng cáo, một cột phù hợp sẽ được thêm vào báo cáo.

Như đã đề cập, cột Số liệu nằm ở bên phải của tab số liệu. Giống như với Số liệu chia nhỏ, bạn có thể nhấp vào ô đánh dấu để thêm hoặc gỡ cột.

Bạn có thể nhập một vài chữ cái đầu tiên trong trường Tìm kiếm để tìm Số liệu chia nhỏ hoặc số liệu. Kết quả phù hợp sẽ tự động xuất hiện ở bên dưới và được thêm vào báo cáo khi bạn nhấp vào ô đánh dấu.

Khi bạn thêm một cột mới, cột đó sẽ xuất hiện ở phía bên phải của phần Số liệu chia nhỏ hoặc phần Số liệu. Nếu muốn sắp xếp lại các cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột rồi kéo đến vị trí bạn muốn.

Thêm hoặc gỡ bộ lọc

Bạn có thể thêm hoặc gỡ bộ lọc trên dữ liệu báo cáo của mình. Theo mặc định, bộ lọc Có phân phối được áp dụng trong Báo cáo quảng cáo. Bộ lọc này sẽ hiển thị quảng cáo đã được phân phối (quảng cáo mà mọi người đã nhìn thấy trên Facebook, bao gồm cả quảng cáo hiện đang phân phối).

Để thêm bộ lọc, hãy nhấp vào +.

Chọn bộ lọc mà bạn muốn áp dụng thông qua menu thả xuống.

Một số bộ lọc có thể yêu cầu thông tin đầu vào là chữ và số. Chẳng hạn như khi bạn muốn lọc theo số tiền đã chi hoặc theo số lượt hiển thị. Những bộ lọc khác sẽ có các tùy chọn để bạn chọn lựa.

Cho dù bộ lọc là gì, hãy nhấp vào Thêm để áp dụng cho báo cáo của bạn. Nếu muốn gỡ một bộ lọc khỏi báo cáo, hãy nhấp vào x.

Chuyển chế độ xem

 • Dùng menu thả xuống Thay đổi chế độ xem để chuyển chế độ xem.
 • Có 2 chức năng trong menu thả xuống Thay đổi chế độ xem: Đầu tiên là khả năng Sắp xếp cột. Nhờ chức năng này, bạn có thể sắp xếp lại hoặc gỡ Số liệu và Số liệu chia nhỏ.
 • Với chức năng thứ hai, bạn có thể So sánh khoảng thời gian phân bổ để xem hiệu quả của quảng cáo trong các khoảng thời gian khác nhau. Bạn có thể chọn cả lượt xem và lượt click, để thu thập dữ liệu về cách mọi người tương tác với quảng cáo của bạn.  Chẳng hạn, báo cáo sau đây hiển thị cửa sổ Lượt xem trong 1 ngày và Lượt click trong 28 ngày.

Nhóm và bỏ nhóm Số liệu chia nhỏ

 • Bạn có thể Nhóm hoặc Bỏ nhóm số liệu chia nhỏ để sắp xếp được các trường. Ví dụ: Độ tuổi được nhóm ở đây. Để bỏ nhóm Số liệu độ tuổi, hãy chọn mũi tên rồi nhấp vào Bỏ nhóm.
 • Nếu nhấp vào bảng dạng cột, bạn có thể sắp xếp các cột chưa nhóm theo giá trị tăng dần hoặc giảm dần. Bạn có thể bỏ nhóm số liệu để xem thông tin chi tiết hơn.  Số liệu hiển thị sẽ thay đổi cho phù hợp với lựa chọn sắp xếp Số liệu chia nhỏ của bạn.

Xuất và lưu báo cáo

Nếu muốn chia sẻ báo cáo, bạn có thể dùng Trình quản lý quảng cáo.

Để tạo bản sao báo cáo có thể chia sẻ cho email, Excel hoặc chương trình tương tự, hãy nhấp vào Xuất ở màn hình Báo cáo quảng cáo chính.

Chọn định dạng bạn thích rồi nhấp vào Xuất để tải báo cáo xuống.

Khi nhấp vào Lưu trên màn hình Báo cáo quảng cáo chính, báo cáo hiện tại sẽ được lưu lại. Nếu nhấp vào nút hình mũi tên bên cạnh Lưu, bạn có thể chọn Lưu dưới dạng. Qua đây, bạn có thể sử dụng thêm tùy chọn khác.

Ngoài việc thay đổi tên báo cáo, bạn có thể thường xuyên lên lịch gửi báo cáo qua email.

Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc trên cùng bên trái của trang Báo cáo quảng cáo (gần tên báo cáo) để mở Cài đặt báo cáo. Tại đây, bạn có thể cập nhật tên báo cáo, chọn lên lịch email và chọn tần suất báo cáo.

Chia sẻ báo cáo

Chỉ chia sẻ báo cáo một lần nếu bạn không muốn gửi báo cáo cho mọi người theo lịch.

Nhấp vào nút Xuất rồi chọn Chia sẻ liên kết trong menu thả xuống.

Để thêm một người nào đó vào danh sách những người có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của bạn, hãy xem lại các bước trong bài viết này trên Trung tâm trợ giúp.

Xuất dữ liệu bảng

Bạn có thể Xuất dữ liệu bảng để tải xuống file có thể dùng bằng Excel hoặc chương trình/dịch vụ tương tự.

 • Lưu dưới dạng .xls: Xuất dữ liệu ra bảng tính Excel.
 • Lưu dưới dạng .csv: Xuất dữ liệu thành tài liệu có giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.
 • Bao gồm mục đã xóa có phân phối: Thêm các quảng cáo đã xóa mà bạn phân phối đến đối tượng trong dữ liệu xuất.
 • Bao gồm hàng tóm tắt: Thêm bản tóm tắt các kết quả quảng cáo của bạn trong dữ liệu xuất.
 • Xuất sang Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel: Xuất dữ liệu từ Trình quản lý quảng cáo sang Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel. Đây là tiện ích bổ sung, tạo điều kiện để bạn tải xuống và phân tích dữ liệu về hiệu quả quảng cáo từ tài khoản quảng cáo trên Facebook trong Microsoft Excel 2016. Hãy tìm hiểu thêm về Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel

Lưu ý: Nếu chọn Xuất sang Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel, bạn không thể thêm các mục đã xóa hoặc các hàng tóm tắt.

Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel

Bạn có thể lấy báo cáo quảng cáo theo một cách khác là dùng Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel. Đây là plugin có sẵn để bạn tải xuống từ Microsoft Office Store. Nhờ công cụ nói trên, bạn có thể tải dữ liệu tài khoản quảng cáo xuống từ Trình quản lý quảng cáo để phân tích hiệu quả quảng cáo của các tài khoản này ngay trong Excel 2016.

Với Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel, bạn có thể:

 • Tải dữ liệu về hiệu quả xuống từ bất kỳ tài khoản quảng cáo nào bằng chính các tùy chọn kiểm soát báo cáo (bộ lọc, số liệu chia nhỏ, v.v.) như thể bạn đang tạo báo cáo ngay trong Trình quản lý quảng cáo.
 • Tạo và lưu mẫu tùy chỉnh để bạn có thể nhanh chóng chạy báo cáo mình cần. Hoặc bạn có thể dùng mẫu thiết lập sẵn để bắt đầu.
 • Làm mới dữ liệu trong báo cáo theo tần suất bạn cần.
 • Lấy dữ liệu về hiệu quả quảng cáo và tạo phân tích của riêng bạn bằng cách sử dụng các bảng pivot (bảng tóm tắt) của Excel hay các công cụ khác.

Giống với cách tạo báo cáo trong Trình quản lý quảng cáo bằng bộ lọc, Số liệu chia nhỏ, v.v., bạn có thể làm điều tương tự trong Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel bằng cách tạo một mẫu báo cáo. Khi bạn tạo một mẫu báo cáo, hãy dựa vào số liệu mà bạn quan tâm nhất.

Để biết thêm thông tin về Trình quản lý quảng cáo Facebook dành cho Excel, vui lòng truy cập vào bài viết này trong Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Kiểm tra kiến thức

Đại ý

 • Với Trình quản lý quảng cáo, bạn có thể tạo, quản lý và chia sẻ báo cáo chiến dịch.
 • Trình quản lý quảng cáo cung cấp nhiều cách khác nhau để tùy chỉnh báo cáo của bạn.
 • Bạn có thể lưu và chia sẻ báo cáo theo một số cách. Chẳng hạn, bạn có thể xuất dữ liệu trong bảng để dùng trong các chương trình hoặc dịch vụ khác.

Tiếp tục tìm hiểu

Hãy xem các tài nguyên dưới đây để tiếp tục phát triển kỹ năng của mình nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *