Kiểm soát bảng điều khiển trong Trình quản lý quảng cáo

Qua bài học này, bạn có thể:

 • Xác định các thành phần khác nhau của bảng điều khiển chính trong Trình quản lý quảng cáo.
 • Tùy chỉnh cột Trình quản lý quảng cáo sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tổng quan về các tùy chọn kiểm soát bảng điều khiển

Khi bạn cần tạo chiến dịch mới, phân tích hiệu quả của quảng cáo hoặc tìm chiến dịch cụ thể mình đã tạo, bạn có thể tận dụng các tùy chọn kiểm soát bảng điều khiển trong Trình quản lý quảng cáo.

Sau đây là một số tùy chọn bạn có để hiển thị thông tin mà mình muốn xem:

 • Tìm kiếm
 • Bộ lọc
 • Khoảng ngày
 • Số liệu chia nhỏ
 • Cột
 • Báo cáo

Tùy chỉnh cột trong Trình quản lý quảng cáo

Bạn có thể tùy chỉnh các cột để sắp xếp thông tin mình muốn xem. Khi bạn nhấp vào Tùy chỉnh cột trong menu Cột, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra. Cửa sổ này được chia thành 3 phần.

 • Ở bên trái, bạn sẽ thấy các hạng mục số liệu như Hiệu quả, Mức độ tương tác và Chuyển đổi.
 • Ở giữa là số liệu thuộc từng hạng mục ở bên trái, chẳng hạn như Kết quả, Số người tiếp cận, Lượt hiển thị, v.v.
 • Phần bên phải hiển thị các cột đang xuất hiện trên bảng điều khiển chính.

Bạn có thể thêm từng số liệu ở giữa làm cột trong bảng điều khiển. Nếu nhấp vào ô Lưu làm giá trị đặt trước ở dưới cùng bên trái, bạn cũng có thể lưu một nhóm cột tùy chỉnh. Tùy chọn này khá hữu ích nếu bạn chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể đặt sẵn một nhóm cột cho chiến dịch quảng cáo trang, đặt sẵn một nhóm cột khác cho chuyển đổi trên trang web, v.v.

Khi đã chọn được cột tùy chỉnh, hãy nhấp vào Áp dụng để lưu và quay lại Trình quản lý quảng cáo.

Phía bên trái có các hạng mục khác nhau và các hạng mục con gồm những cột mà bạn thêm được vào. Một số hạng mục, chẳng hạn như Hiệu quả và Thử nghiệm phân tách, không có hạng mục con nào. Trong khi đó, Mức độ tương tác, Chuyển đổi và Cài đặt lại có vài hạng mục con. Khi bạn nhấp vào một hạng mục hoặc hạng mục con, danh sách gồm các cột liên quan sẽ hiển thị ở giữa màn hình.

Đây là danh sách các cột hiện có cho hạng mục hoặc hạng mục con bạn đã chọn ở bên trái. Các cột có dấu kiểm hiện đang hiển thị trong Trình quản lý. Hãy nhấp vào một ô trống để thêm cột và nhấp vào ô đã đánh dấu để xóa cột đó khỏi Trình quản lý

Bên phải là danh sách các cột hiện đang hiển thị trong Trình quản lý. Bạn có thể sắp xếp lại các cột này bằng cách nhấp và kéo các dấu ba chấm. Nếu bạn di chuyển cột lên phía trên danh sách này, cột đó sẽ bị di sang trái khi bạn quay lại Trình quản lý quảng cáo. Nếu muốn xóa cột, hãy nhấp vào x.

Do có rất nhiều cột khác nhau mà bạn có thể thêm vào bảng điều khiển, bạn nên xem Bảng chú giải thuật ngữ quảng cáo này trên Trung tâm trợ giúp của Facebook Business.

Kiểm tra kiến thức

Đại ý

 • Bạn có thể tận dụng các tùy chọn kiểm soát bảng điều khiển trong Trình quản lý quảng cáo để tạo chiến dịch mới, phân tích hiệu quả của quảng cáo, v.v.
 • Bạn có thể tùy chỉnh các cột trong Trình quản lý quảng cáo để sắp xếp thông tin mình muốn xem.

Tiếp tục tìm hiểu

Hãy xem các tài nguyên dưới đây để tiếp tục phát triển kỹ năng của mình nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *