Hướng dẫn tạo chiến dịch quảng cáo trên facebook

Qua bài học này, bạn có thể:

  • Nắm được cách tạo chiến dịch quảng cáo hoàn chỉnh trong Trình quản lý quảng cáo
  • Chọn mục tiêu quảng cáo dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn

Tạo chiến dịch

Để tạo chiến dịch mới, hãy chọn mục tiêu quảng cáo và đặt một cái tên ý nghĩa cho chiến dịch.

Thế là xong! Bạn vừa tạo một chiến dịch rồi đấy. Tiếp theo, bạn có thể quyết định chạy thử nghiệm phân tách và chọn các tùy chọn phân phối.\

Tạo thử nghiệm phân tách nếu muốn

Ở cấp chiến dịch, nếu muốn, bạn có thể tạo thử nghiệm phân tách. Với thử nghiệm này, bạn có thể thử nghiệm các nhóm quảng cáo với nhau để biết chiến lược nào mang lại kết quả cao nhất. Tìm hiểu thêm về thử nghiệm phân tách.

Chỉ rõ nơi phân phối ở cấp nhóm quảng cáo

Ở cấp nhóm quảng cáo, hãy đặt tên có ý nghĩa cho nhóm quảng cáo và chọn Trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình.

Ngoài ra, bạn sẽ chọn một đối tượng cụ thể mà mình muốn tiếp cận, chọn vị trí quảng cáo, cũng như xác định ngân sách và lịch phân phối ở cấp nhóm quảng cáo.

Đối tượng

Chỉ rõ đối tượng của quảng cáo.

Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ mọi người khỏi đối tượng của bạn dựa trên thông tin nhân khẩu học, vị trí, sở thích và hành vi. Ví dụ: bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người sống cách một thành phố lớn trong vòng bán kính 20 dặm, nhưng lại loại trừ những người sống tại thành phố đó.

Có 3 loại đối tượng, đó là: 

  • Đối tượng cốt lõi: đối tượng mặc định trong Trình quản lý quảng cáo của nhóm quảng cáo khi bạn bắt đầu tạo một đối tượng quảng cáo.
  • Đối tượng tùy chỉnh: tùy chọn nhắm mục tiêu quảng cáo mà bạn có thể dùng để tìm đối tượng hiện có của mình trong số những người dùng Facebook.
  • Đối tượng tương tự: một cách tiếp cận những người mới, có khả năng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn vì họ giống với khách hàng tốt nhất mà bạn hiện có.Ngoài ra còn có Đối tượng quảng cáo đặc biệt. Đối tượng này sử dụng thông tin bạn có sẵn về những người mà bạn muốn tiếp cận để tạo đối tượng mới có hành vi tương tự trên mạng. Loại đối tượng này giống với Đối tượng tương tự, nhưng được điều chỉnh sao cho tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi và các giới hạn chọn đối tượng đi kèm với Hạng mục quảng cáo đặc biệt trong chiến dịch của bạn.

Lưu ý: Một số tùy chọn nhắm mục tiêu nhất định, chẳng hạn như Đối tượng quảng cáo đặc biệt và Đối tượng tùy chỉnh, chỉ có thể dùng được thông qua Trình quản lý quảng cáo.

Vị trí quảng cáo

Bạn có thể bật vị trí quảng cáo tự động hoặc tự chọn vị trí quảng cáo.

Khi bạn bật vị trí quảng cáo tự động, Facebook sẽ hiển thị quảng cáo ở tất cả các vị trí có thể sử dụng theo cài đặt của bạn trên Facebook, Instagram, Audience Network và Messenger. Khi sử dụng vị trí quảng cáo tự động, bạn có thể tìm được đối tượng rộng hơn và tiếp cận nhiều người hơn.

Chọn Chỉnh sửa vị trí quảng cáo để chọn theo cách thủ công vị trí sẽ chạy quảng cáo. Hãy cân nhắc việc thử nghiệm nhiều vị trí quảng cáo khác nhau trong nhóm quảng cáo để biết được những vị trí nào mang lại hiệu quả cao nhất.

Ngân sách và lịch chạy

Thiết lập ngân sách quảng cáo hàng ngày hoặc trọn đời cũng như chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc cho nhóm quảng cáo của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn này ở cấp chiến dịch quảng cáo.

Thông qua chỉ số Quy mô đối tượng, bạn có thể biết được ngân sách của mình sẽ chi trả cho bao nhiêu lượt hiển thị quảng cáo theo ước tính.

Kết quả hàng ngày ước tính cho biết số người thuộc đối tượng của bạn mà bạn sẽ tiếp cận mỗi ngày (theo ước tính của chúng tôi) so với tổng số người thuộc đối tượng đó đang hoạt động trên các nền tảng đã chọn. Kết quả này phụ thuộc vào các yếu tố như giá thầu và ngân sách.

Chọn định dạng và nội dung của quảng cáo

Định dạng quảng cáo

Ở cấp quảng cáo, bạn sẽ đặt tên cho quảng cáo, kết nối quảng cáo với một Trang hoặc tài khoản Instagram do bạn quản lý và chọn định dạng quảng cáo.

Các định dạng có thể sử dụng sẽ thay đổi theo mục tiêu quảng cáo.

Nội dung quảng cáo

Tiếp theo, hãy nhập văn bản, tải các tài sản hình ảnh lên, cung cấp tiêu đề, chú thích cho hình ảnh và URL trang đích.

Nội dung kêu gọi hành động

Bạn có thể thêm nút kêu gọi hành động (CTA). Các hành động có thể sử dụng sẽ thay đổi theo mục tiêu quảng cáo.

Tùy chọn nâng cao

Xem trước

Cuối cùng, hãy xem trước để biết quảng cáo của bạn sẽ hiển thị ra sao trên các thiết bị và nền tảng khác nhau.

Lưu làm bản nháp

Khi thực hiện quy trình tạo quảng cáo và chọn Đóng ở dưới cùng bên trái, bạn sẽ được nhắc Đóng và lưu làm bản nháp hoặc Đóng mà không lưu.

Nếu chọn Đóng và lưu làm bản nháp , bạn sẽ lưu tiến độ và quay lại hoàn tất quảng cáo sau. Nếu bạn chọn Đóng mà không lưu thì tiến độ của bạn sẽ bị mất.

Quay lại để chỉnh sửa

Sau khi lưu làm bản nháp, bạn có 2 cách để quay lại và thay đổi hoặc hoàn tất nội dung.

Truy cập vào tab Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo. Di chuột qua chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa. Chọn Chỉnh sửa.

Chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, chọn Chỉnh sửa trên thanh menu.

Nếu chọn Lưu thì bạn chỉ lưu quảng cáo làm bản nháp. Bạn sẽ được nhắc xác nhận các thay đổi trước khi rời khỏi trang. Bạn có thể xác nhận các thay đổi bất cứ khi nào bằng cách chọn Xem lại và đăng ở trên cùng bên phải, gần biểu tượng Cài đặt.

Xem lại và đăng

Đảm bảo rằng văn bản, tài sản hình ảnh và URL trang đích của bạn tuân thủ tất cả các Chính sách quảng cáo của Facebook.

Chúng tôi sẽ cảnh báo bạn nếu có bất cứ vấn đề gì trước khi bạn xác nhận. Hãy di chuột qua biểu tượng cảnh báo để tìm hiểu về vấn đề. Khi bạn đã hài lòng, hãy lưu quảng cáo hoặc chọn Đăng.

Nếu bạn chọn Đăng trong Trình quản lý quảng cáo, điều này có nghĩa là bạn đồng ý để chúng tôi lập hóa đơn cho hoạt động phân phối quảng cáo đó.

Kiểm tra kiến thức

Tiếp tục tìm hiểu.

Tìm hiểu thêm các bài học khác để tiếp tục nâng cao kiến thức nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: