Loogle's Analytics

Bỏ qua phần lập trình phức tạp có thể dẫn đến sai lệch dữ liệu, ngay cả khi bạn biết lập trình, dữ liệu vẫn có thể bị sai nếu thao tác sai.

Hoàn toàn yên tâm với số liệu vì Google Analytics là công cụ đo lường được đánh giá là tốt nhất hiện nay

Hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia được chứng nhận từ Google

Được cập nhật liên tục các tính năng mới của Google Analytics mà không phải lo lắng về chi phí phát sinh

Được hỗ trợ nhanh chóng nếu có bất cứ điều gì trong quá trình sử dụng

Báo Giá

Standard

Miễn phí

Price

Standard

Free

Tính năng

 

Báo cáo về thời gian thực

Vị trí

Nguồn/Lưu lượng

Nội dung

Sự kiện

Chuyển đổi

Báo cáo về đối tượng

Người dùng đang hoạt động

Giá trị lâu dài

Phân tích theo nhóm

Đối tượng

Trình khám phá người dùng

Nhân khẩu học

Sở thích

Địa lý

Hành vi

Công nghệ

Thiết bị di động

Thiết bị chéo

Tùy chỉnh

Đo điểm chuẩn

Luồng người dùng

Báo cáo thu nạp

Tất cả lưu lượng truy cập

Google Ads

Search Console

Xã hội

Chiến dịch

Báo cáo hành vi

Luồng hành vi

Nội dung trang web

Tốc độ trang web

Báo cáo chuyển đổi

Mục tiêu chuyển đổi

Hiệu suất sản phẩm

Hiệu suất bán hàng

GIao dịch

Thời gian mua

Enhanced E-commerce

99.000 VND/Tháng

Price

Enhanced E-commerce

99K/Tháng

Tính năng

 

Báo cáo về thời gian thực

Vị trí

Nguồn/Lưu lượng

Nội dung

Sự kiện

Chuyển đổi

Báo cáo về đối tượng

Người dùng đang hoạt động

Giá trị lâu dài

Phân tích theo nhóm

Đối tượng

Trình khám phá người dùng

Nhân khẩu học

Sở thích

Địa lý

Hành vi

Công nghệ

Thiết bị di động

Thiết bị chéo

Tùy chỉnh

Đo điểm chuẩn

Luồng người dùng

Báo cáo thu nạp

Tất cả lưu lượng truy cập

Google Ads

Search Console

Xã hội

Chiến dịch

Báo cáo hành vi

Luồng hành vi

Nội dung trang web

Tốc độ trang web

Sự kiện (custom)

Tìm kiếm trong trang web

Báo cáo chuyển đổi

Mục tiêu chuyển đổi

Hiệu suất sản phẩm

Hiệu suất bán hàng

GIao dịch

Thời gian mua

Tổng quan về thương mại điện tử

Hành vi mua sắm

Hành vi thanh toán

Quảng cáo nội bộ

Phiếu giảm giá

Tiếp thị liên kết

Chuyển đổi được hỗ trợ

 

Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu

Trễ thời gian

Độ dài đường dẫn

Công cụ so sánh mô hình