Dynamic Multi-Chanel Ads

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG LOOGLE

Omnichanel

+ Đối sánh chính xác
+ Tối ưu hóa tất cả các kênh
+ Quảng cáo siêu cá nhân hóa
+ Tích hợp dữ liệu linh hoạt
+ Báo cáo đa kênh
+ Vươn đến đỉnh cao

Dynamic Retargeting

Tạo ra nhiều doanh số, lợi nhuận

Tạo ra nhiều doanh số, lợi nhuận

Thu hút người mua sắm với các publishers cao cấp

Thu hút người mua sắm với các publishers cao cấp

Thu hút khách hàng quay trở lại

Thu hút khách hàng quay trở lại

Cài đặt ứng dụng

Đăng ký dùng thử