Đo lường Kết quả chiến dịch thương hiệu

Qua bài học này, bạn có thể:

 • Tìm hiểu tầm quan trọng của số liệu Người và Số người tiếp cận khi xem thông tin chi tiết trong chiến dịch thương hiệu

Báo cáo quảng cáo trên Facebook

Để đo lường Kết quả thương hiệu, bạn cần tập trung vào 2 số liệu: Độ cải thiện khả năng nhớ đến quảng cáo theo ước tính (người) – gọi là “EARL” – và cả Số người tiếp cận.

Khả năng nhớ đến quảng cáo được đo lường khi số người đã xem quảng cáo được hỏi xem họ có nhớ đến quảng cáo đó không. Độ cải thiện chỉ sự khác biệt ước tính về khả năng nhớ đến quảng cáo giữa những người đã xem quảng cáo và những người không xem.

EARL là dự đoán và ước tính chuẩn xác nhất mà chúng tôi hiện có thể đưa ra về số người có khả năng nhớ rằng đã xem một quảng cáo nếu được hỏi trong vòng 2 ngày kể từ khi xem. Hãy sử dụng số liệu này để so sánh hiệu quả của những nội dung hoặc đối tượng mục tiêu khác nhau. Bạn có thể đo lường EARL nếu tạo chiến dịch sử dụng mục tiêu Mức độ nhận biết thương hiệu, Tương tác với bài viết trên trang và Lượt xem video.

Cách hoạt động

Chúng tôi tính toán EARL bằng cách xem xét:

 • Tín hiệu về cách đối tượng của bạn đang tương tác với quảng cáo
 • Số người tiếp cận của quảng cáo
 • Điều chỉnh dựa trên phản hồi thăm dò ý kiến thực sự của các chiến dịch tương tự

Chúng tôi tính toán Số người tiếp cận bằng cách xem xét:

 • Số người đã xem quảng cáo của bạn tối thiểu một lần

Chúng tôi liên tục điều chỉnh những dự đoán này bằng cách chạy hàng nghìn cuộc thăm dò ý kiến thực sự trên một mẫu gồm các chiến dịch ngẫu nhiên mỗi ngày.

Lưu ý rằng đây là số liệu dựa trên ước tính. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như chất lượng nội dung và tùy chọn nhắm mục tiêu thay đổi theo từng chiến dịch.
 • Tỷ lệ chú ý tương đối, Số người tiếp cận và Độ cải thiện khả năng nhớ đến quảng cáo trước đây
Đo lường Kết quả chiến dịch thương hiệu
 • Ngoại suy
 • Độ cải thiện khả năng nhớ đến quảng cáo theo ước tính (Người)

Khả năng sử dụng theo khu vực
Toàn cầu

1. Truy cập vào Trình quản lý quảng cáo và tạo một chiến dịch Mức độ nhận biết thương hiệu.

trình quản lý quảng cáo

2. Sau khi bắt đầu chạy chiến dịch, bạn có thể xem EARL ở báo cáo quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo hoặc thông qua API Thông tin chi tiết về quảng cáo. Trong Trình quản lý quảng cáo, nhấp vào Cột: Hiệu quả và chọn Tùy chỉnh cột trong menu thả xuống.

3. Ở bên trái, chọn Tương tác. Tiếp theo, đánh dấu vào ô bên cạnh Độ cải thiện khả năng nhớ đến quảng cáo theo ước tính (Người) để thêm số liệu này vào các cột mà bạn đã chọn. Sắp xếp lại các cột để tiện xem báo cáo hơn (nếu cần) rồi nhấp vào Áp dụng khi bạn đã sẵn sàng quay lại Trình quản lý quảng cáo.

4. Bây giờ, bạn sẽ thấy số liệu EARL hiển thị ở báo cáo trong trình quản lý quảng cáo.

Độ cải thiện sức khỏe thương hiệu của Facebook

“Độ cải thiện” chỉ những kết quả sẽ không thể đạt được nếu không có quảng cáo của bạn. Độ cải thiện tạo ra càng cao thì quảng cáo càng hiệu quả. Phương pháp đo lường này giúp bạn hiểu được giá trị thực sự của quảng cáo. Phương pháp này cũng đảm bảo bạn nhận được kết quả chính xác và có ý nghĩa, kể cả khi kết quả không phản ánh một cách tích cực về số tiền bạn chi tiêu cho Facebook. Chúng tôi hy vọng bạn có thể sử dụng các câu trả lời nhận được để cải thiện chiến lược quảng cáo, từ đó phát triển doanh nghiệp của mình.

Với thử nghiệm về thương hiệu, chúng tôi sẽ đo lường độ cải thiện sức khoẻ thương hiệu của chiến dịch bằng cách đặt một câu hỏi cụ thể cho đối tượng mục tiêu của bạn. Khi thiết lập thử nghiệm, bạn có thể chọn tối đa 3 câu hỏi khác nhau. Tuy nhiên, người dùng sẽ chỉ thấy 1 trong 3 câu hỏi vào một thời điểm nhất định. Bạn cần đặt một câu hỏi về khả năng nhớ đến quảng cáo, đồng thời sử dụng các lựa chọn khác trong cuộc thăm dò ý kiến để thử nghiệm mức độ quen thuộc, mức độ yêu thích và mức độ nhận biết thương hiệu, cùng với khả năng hành động hoặc đề xuất thương hiệu của bạn.

Với Độ cải thiện sức khoẻ thương hiệu trên Facebook, bạn có thể đo lường chính xác tác động của quảng cáo lên thái độ của khách hàng đối với thương hiệu của bạn.

Bạn có thể sử dụng Độ cải thiện sức khoẻ thương hiệu để:

 • Tìm hiểu xem chiến dịch của bạn phù hợp với đối tượng đến mức nào.
 • Nắm được hiệu quả chiến dịch của bạn so với các chiến dịch tiêu chuẩn trong ngành và khu vực.
 • Xem bảng phân tích thông tin nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính, nhóm người xem TV và thời lượng của lượt xem video) tạo ra độ cải thiện cao nhất.

Cách hoạt động
Giải pháp này quản lý các cuộc thăm dò ý kiến của mọi người trên Facebook và Instagram theo cách phù hợp nhất. Cuộc thăm dò ý kiến được phân phối trên nền tảng hiển thị quảng cáo cho người dùng.

Trước khi khởi chạy chiến dịch, chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên đối tượng mục tiêu của bạn vào các nhóm kiểm soát và nhóm thực nghiệm có đặc điểm giống nhau. Trong vòng từ 4 đến 48 giờ kể từ khi họ xem quảng cáo của bạn, những người trong nhóm thực nghiệm sẽ tham gia một cuộc thăm dò ý kiến liên quan đến khả năng nhớ đến quảng cáo hoặc các mục tiêu thương hiệu chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như liên kết thông điệp hoặc ý định mua hàng. Bạn có thể đo lường mức độ thành công của chiến dịch bằng cách so sánh kết quả thăm dò ý kiến tổng hợp từ những người đã xem quảng cáo (nhóm thực nghiệm) với những người không xem quảng cáo (nhóm kiểm soát).

Chọn nhóm ngẫu nhiên

Thử nghiệm (có thể xem quảng cáo) hoặc Kiểm soát (KHÔNG thể xem quảng cáo)

Phân phối quảng cáo

Xem quảng cáo trên Facebook và Không xem quảng cáo trên Facebook

Tiến hành thăm dò ý kiến

Phân tích mức tăng

Thử nghiệm Độ cải thiện sức khỏe thương hiệu: Được quản lý với Thử nghiệm và học hỏi

Bạn có thể chạy 2 loại thử nghiệm để đo lường độ cải thiện sức khỏe thương hiệu:

Kiểm tra kiến thức

Tiếp tục tìm hiểu.

Cùng tìm hiểu thêm các bài học khác để nâng cao kiến thức nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: