Cách Tiếp cận đối tượng nhắn tin thương mại trên facebook

Chọn đối tượng nhắn tin cho hoạt động bán hàng qua đối thoại

Khi xây dựng chiến dịch bán hàng qua đối thoại trên Facebook, bạn có thể tạo 3 loại đối tượng khác nhau sau đây:

Lật các thẻ bên dưới để xem thêm.

Tiếp cận đối tượng nhắn tin ở giai đoạn Nhận biết

Nhắm mục tiêu quảng cáo đến:

 • Nhóm nhân khẩu học
 • Đối tượng tương tự có phạm vi tiếp cận rộng và cài đặt tỷ lệ đối tượng tương tự (LAL) cao.

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn bằng:

 • Mục tiêu Tin nhắn dùng quảng cáo click để nhắn tin (CTM) để tối ưu hóa câu trả lời
 • Mục tiêu Số người tiếp cận để tối ưu hóa số người tiếp cận
 • Mục tiêu Lượt xem video để tối ưu hóa ThruPlay

Chỉ số thành công và KPI:

 • Câu trả lời
 • Số người tiếp cận
 • Lượt xem video

Tiếp cận đối tượng nhắn tin ở giai đoạn Cân nhắc

Nhắm mục tiêu quảng cáo đến:

 • Nhóm nhân khẩu học hoặc đối tượng chi tiết bằng cách mở rộng phạm vi đối tượng
 • Đối tượng tương tự có phạm vi tiếp cận trung bình và cài đặt tỷ lệ LAL trung bình

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn bằng:

 • Mục tiêu Tin nhắn (CTM) để tối ưu hóa câu trả lời
 • Tối ưu hóa khách hàng tiềm năng

Chỉ số thành công và KPI:

 • Câu trả lời
 • Khách hàng tiềm năng

Tiếp cận đối tượng nhắn tin ở giai đoạn Chuyển đổi

Nhắm mục tiêu quảng cáo đến:

 • Đối tượng tương tự có phạm vi tiếp cận hẹp hơn và cài đặt tỷ lệ LAL nhỏ
 • Đối tượng cốt lõi bằng quảng cáo động click đến Messenger

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn bằng:

 • Mục tiêu Tin nhắn (CTM) để tối ưu hóa câu trả lời
 • Mục tiêu Doanh số theo danh mục để tối ưu hóa chuyển đổi

Chỉ số thành công và KPI:

 • Câu trả lời
 • Lượt mua trên Facebook
 • Lượt mua ngoài Facebook (ví dụ: trên trang web hoặc tại cửa hàng)

Tiếp cận đối tượng ở giai đoạn Tái thu hút

Nhắm mục tiêu quảng cáo đến:

Đối tượng tùy chỉnh bằng quảng cáo động click đến Messenger

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn bằng:

 • Mục tiêu Tin nhắn (tin nhắn được tài trợ) để tối ưu hóa câu trả lời
 • Mục tiêu Doanh số theo danh mục để tối ưu hóa chuyển đổi

Chỉ số thành công và KPI:

 • Câu trả lời
 • Lượt mua trên Facebook
 • Lượt mua ngoài Facebook (ví dụ: trên trang web hoặc tại cửa hàng)

Kiểm tra kiến thức

Đại ý

 • Bạn có thể cân nhắc dùng 3 loại đối tượng sau khi chạy chiến dịch bán hàng qua đối thoại trên Facebook:

  • Dùng Đối tượng cốt lõi để thiết lập thông số nhân khẩu học rộng.
  • Dùng Đối tượng tùy chỉnh để tiếp cận những người đã tương tác với thương hiệu của bạn.

  • Dùng đối tượng tương tự để tiếp cận những người giống với khách hàng lý tưởng của bạn.

 • Mỗi giai đoạn trong phễu đều ẩn chứa những cơ hội mới để tiếp cận khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Tiếp tục tìm hiểu

Tham khảo các khóa học và bài viết khác để tìm hiểu thêm về nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: