Cách thu hút và giữ chân thành viên mới vào cộng đồng

Sử dụng bài học Cách thu hút và giữ chân thành viên mới vào cộng đồng này để:

Giới thiệu các thành viên mới của cộng đồng và khiến họ cảm thấy được chào đón.

Giới thiệu

Cộng đồng là một nhóm người kết nối xung quanh một chủ đề chung để học hỏi, chia sẻ và thảo luận. Mỗi cộng đồng có sứ mệnh, giá trị và văn hóa riêng. Các nhà quản lý cộng đồng làm việc để tạo ra các không gian hỗ trợ chiến lược và văn hóa cộng đồng.

Cách thu hút và giữ chân thành viên mới vào cộng đồng

Người quản lý cộng đồng nên giúp các thành viên mới có định hướng. Bước đầu tiên trong quá trình giới thiệu là làm cho các thành viên mới cảm thấy được chào đón và thoải mái trong cộng đồng. Trong bài học này, chúng tôi sẽ xem xét các cách khác nhau để giới thiệu thành viên mới trong cộng đồng của bạn.

Làm thế nào bạn có thể làm cho các thành viên mới cảm thấy được chào đón?

Ban đầu, các thành viên mới có thể gặp khó khăn trong việc tương tác với cộng đồng của bạn. Giúp họ cảm thấy thoải mái hơn với các chiến lược sau:

Đăng một tin nhắn chào mừng.

Một lời chào khiến các thành viên mới cảm thấy được đánh giá cao và chấp nhận. Mỗi nền tảng mà cộng đồng của bạn sử dụng cung cấp một cơ hội duy nhất để chào đón những người mới. Ví dụ: trong Nhóm Facebook, bạn có thể gắn thẻ các thành viên mới trong tin nhắn chào mừng. Trong Pages và trên Instagram, bạn có thể đăng ảnh mời các thành viên mới giới thiệu bản thân trong phần nhận xét. Trên khắp các nền tảng, bạn có thể tạo một bài đăng chào mừng mời các thành viên mới gửi lời chào và nhắc các thành viên hiện tại chào họ.

Khuyến khích các thành viên chào đón lẫn nhau.

Trao quyền cho các thành viên cộng đồng của bạn hỗ trợ và thu hút lẫn nhau và đóng góp vào văn hóa cộng đồng. Ví dụ: các thành viên của bạn có thể tổ chức một ủy ban chào mừng để chào đón các thành viên mới. Các thành viên cũng có thể gắn thẻ nhau để tạo kết nối và bắt đầu cuộc trò chuyện. Liên hệ với những thành viên giúp bạn tạo không gian thân thiện cho cộng đồng và cảm ơn họ đã ủng hộ.

Thu hút mọi người trong nhóm của bạn tham gia vào quá trình giới thiệu.

Khuyến khích đồng đội của bạn chào đón các thành viên mới và giới thiệu bản thân và chia sẻ vai trò của họ trong cộng đồng. Điều này giúp các thành viên mới làm quen với các thành viên khác nhau trong nhóm quản lý cộng đồng và cảm thấy được thừa nhận.

Giới thiệu các thành viên mới về nguyên tắc cộng đồng của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Trang, hãy tạo một bài đăng công khai được ghim để chia sẻ quy tắc ứng xử cộng đồng của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Groups, hãy đưa ra thông báo mà bạn có thể tham khảo bất cứ khi nào bạn cần hoặc tạo quy tắc cho nhóm của bạn. Hãy rõ ràng với các thành viên mới của bạn về các giá trị và quy tắc của bạn. Bao gồm một liên kết đến các nguyên tắc cộng đồng của bạn trong bài đăng chào mừng của bạn để đặt kỳ vọng rõ ràng, khuyến khích các hành vi tích cực và giúp các thành viên mới hiểu thêm về văn hóa của bạn. Như một phần thưởng bổ sung, việc chia sẻ các nguyên tắc cộng đồng trong các bài đăng chào mừng thường xuyên sẽ giúp nhắc lại các quy tắc cho mọi người.

Tạo một môi trường an toàn cho cộng đồng của bạn.

Xây dựng một nền văn hóa cộng đồng thân thiện là một nỗ lực không ngừng. Khuyến khích các thành viên tương tác với nội dung cộng đồng của bạn và với nhau một cách thân thiện. Nuôi dưỡng các cuộc trò chuyện tôn trọng để mọi người cảm thấy được mời tham gia.

Sử dụng câu hỏi thành viên.

Trong Nhóm, các câu hỏi về tư cách thành viên có thể giúp bạn sàng lọc các thành viên mới. Tìm hiểu thêm về các thành viên tiềm năng trước khi giới thiệu họ với cộng đồng của bạn — ví dụ: bạn có thể hỏi họ tại sao họ muốn tham gia cộng đồng và yêu cầu họ tuân thủ các nguyên tắc của bạn.

Chiến lược gia nhập của bạn sẽ phụ thuộc vào nền tảng bạn đang sử dụng. Ví dụ: các câu hỏi về tư cách thành viên và phần quy tắc có sẵn trong Nhóm, trong khi trong Trang, bạn có thể đăng thông báo chào mừng với các nguyên tắc của mình và ghim nó lên đầu. Với Trang, bạn cũng có thể tạo một nhóm trong đó Trang của bạn là quản trị viên và chuyển các chiến lược xây dựng cộng đồng từ Trang của bạn sang một nhóm. Điều chỉnh và sửa đổi các chiến lược của bạn để làm cho chúng phù hợp với nền tảng và cộng đồng của bạn.

Hãy kiểm tra kiến ​​thức của bạn

Bài học chính:

Người quản lý cộng đồng nên giúp các thành viên mới cảm thấy được chào đón và thoải mái trong cộng đồng. Hãy thử gắn thẻ các thành viên mới riêng lẻ hoặc chia sẻ một bài đăng chào mừng tập thể để thu hút mọi người tương tác.

Đảm bảo rằng các thành viên mới hiểu nguyên tắc cộng đồng của bạn khi họ tham gia.

Khuyến khích các thành viên khác trong cộng đồng tham gia vào quá trình giới thiệu.

Tiếp tục tìm hiểu

Tìm hiểu thêm các bài học khác để tiếp tục nâng cao kiến thức bản thân nhé

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *