Cách sử dụng Trình lập kế hoạch chiến dịch

Bài học này hướng dẫn bạn cách:

 • Tìm hiểu khái niệm Trình lập kế hoạch chiến dịch (viết tắt: LKH).
 • Tạo chiến dịch tiếp cận và tần suất với Trình lập kế hoạch chiến dịch.

Trình lập kế hoạch chiến dịch là gì?

Trình LKH chiến dịch là giao diện độc lập để tạo, so sánh và chia sẻ kế hoạch truyền thông tiếp cận và tần suất cho các chiến dịch tiếp cận và tần suất.

Nếu là người mua hoặc người lập plan truyền thông, bạn có thể sử dụng Trình LKH chiến dịch cho các mục đích lập kế hoạch để phát triển các chiến dịch tiếp cận và tần suất hiệu quả, tiết kiệm. Khi đã xác định được phiên bản của plan mong muốn, bạn có thể mua ngay từ công cụ.

Các khả năng chính của Trình lập kế hoạch chiến dịch

Với sự hỗ trợ của Trình LKH chiến dịch, bạn có thể phát triển các plan hiệu quả, tiết kiệm bằng cách:

 • Dự đoán số người tiếp cận và tần suất: Thêm các chi tiết như đối tượng, lịch chạy và ngân sách để dự đoán tần suất, giá cả và số người tiếp cận hiện có.
 • Tạo và so sánh các phiên bản của plan: Tạo nhiều phiên bản của một kế hoạch truyền thông cụ thể, rồi so sánh các phiên bản đó để xem phiên bản nào mang lại hiệu quả cao hơn cho chiến dịch của bạn.
 • Chia sẻ plan dễ dàng: Luôn cập nhật thông tin cho khách hàng và đồng nghiệp về những kế hoạch mà bạn đang tạo.
 • Mua kế hoạch: Mua một phiên bản của kế hoạch ngay từ công cụ.

Tại sao nên sử dụng Trình LKH chiến dịch?

Trình LKH chiến dịch là công cụ dành cho người lập plan truyền thông và Đối tác marketing Facebook (FMP) để phát triển các tùy chọn dành cho plan chiến dịch của họ trên Facebook và Instagram. Công cụ này cũng dựa vào dữ liệu chi phí và số người tiếp cận cơ bản có hỗ trợ các giao diện quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như Trình quản lý quảng cáo.

Nếu hiện không sử dụng Trình LKH chiến dịch, bạn cần lấy số liệu ước tính về số người tiếp cận và chi phí từ Trình quản lý quảng cáo. Do vậy, bạn sẽ phải tập hợp dữ liệu cho từng tùy chọn theo cách thủ công, trước khi chuyển thông tin sang bảng tính để chia sẻ.

Với Trình LKH chiến dịch, bạn có thể sao chép các kế hoạch hiện có rồi thêm các biến vào. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng các biểu đồ tạo sẵn để dùng khi so sánh các phiên bản.

Sau khi bạn và đội ngũ quyết định mua một phiên bản của plan, bạn có thể mua phiên bản đó từ Trình LKH chiến dịch, từ đó giảm thiểu nhu cầu xây dựng lại kế hoạch trong giao diện mua và cải thiện quy trình giữa các đội ngũ.

Những điều quan trọng cần ghi nhớ

 • Trình lập kế hoạch chiến dịch hỗ trợ đưa ra dự đoán cho quá trình lập kế hoạch tiếp cận và tần suất cũng như đấu giá.
 • Trình lập kế hoạch chiến dịch hoạt động ở cấp độ người dùng, nghĩa là không ai khác có thể xem các Kế hoạch hoặc Phiên bản mà bạn tạo trong Trình lập kế hoạch chiến dịch cho đến khi bạn chia sẻ thông qua các chức năng chia sẻ.

Truy cập vào Trình lập kế hoạch chiến dịch

Có 2 cách để truy cập vào Trình lập kế hoạch chiến dịch:

 • Nếu bạn hiện mua dựa trên tùy chọn tiếp cận và tần suất, hãy truy cập vào Trình lập kế hoạch chiến dịch thông qua phần điều hướng đầu tiên trong Trình quản lý quảng cáo.

 • Tiếp theo, hãy chọn doanh nghiệp bạn đã kết nối hoặc hoàn tất mẫu Yêu cầu cấp quyền truy cập để kết nối với doanh nghiệp. Trình lập kế hoạch chiến dịch yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản Trình quản lý kinh doanh trên Facebook để có thể thực hiện các kế hoạch bằng các dự đoán chính xác cho một Trang cụ thể.
 • Sau khi thiết lập xong tài khoản Trình quản lý kinh doanh, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng và chức năng của công cụ này để có thể bắt đầu lập kế hoạch.

Bắt đầu với Trình lập kế hoạch chiến dịch

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bắt đầu với Trình lập kế hoạch chiến dịch khi bạn thực hiện các bước từ lập kế hoạch cho đến mua hàng:

 1. Tạo kế hoạch cơ bản rồi thêm biến để tạo các phiên bản của kế hoạch.
 2. So sánh các phiên bản của kế hoạch.
 3. Chia sẻ kế hoạch và phiên bản.
 4. Mua một phiên bản.

Trong phần hai của khóa học, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách hoạt động của quy trình dành cho những người mà bạn đã chia sẻ kế hoạch.

Chức năng và quy trình hoạt động của Trình lập kế hoạch chiến dịch dành cho người tạo kế hoạch

1. Tạo kế hoạch cơ bản

Tạo plan cơ bản bằng cách chọn đối tượng, giới hạn tần suất, lịch chạy, vị trí quảng cáo, mục tiêu và định dạng nội dung cho chiến dịch của bạn. Bạn có thể sử dụng tất cả các tùy chọn tương tự trong Trình lập kế hoạch chiến dịch, cũng như trong tùy chọn tiếp cận và tần suất. Bạn không cần phải có tài khoản quảng cáo để tạo plan. Nếu muốn sử dụng đối tượng tùy chỉnh, đối tượng đã lưu hoặc tùy chọn nhắm mục tiêu nhân khẩu học nâng cao, bạn có thể chọn tài khoản quảng cáo.

Tiếp theo, bạn có thể tạo các biến của kế hoạch (được gọi là phiên bản). Kế hoạch là một chiến dịch bao quát, còn phiên bản là những dự đoán của kế hoạch nhằm hỗ trợ bạn tạo nhiều kịch bản truyền thông để so sánh. Bạn có thể tạo tối đa 10 phiên bản cho mỗi kế hoạch, sau đó điều chỉnh lịch chạy, đối tượng, tùy chọn nhắm mục tiêu, v.v.

Bên cạnh từng phiên bản, bạn sẽ thấy chỉ báo cho biết trạng thái của dự đoán.

Nếu có dấu chấm màu xanh lục trong cột Trạng thái thì đó là dự đoán mới nhất của bạn. Để dự đoán ngày mới, hãy nhấp vào ngày trong phần Lịch chạy để chỉnh sửa. Sau khi chọn được khung thời gian mới cho chiến dịch, hãy nhấp vào Cập nhật để lưu. Một dự đoán mới sẽ tự động tải dựa trên những ngày mới này.

2. So sánh các phiên bản

Khi tạo nhiều phiên bản, bạn có thể so sánh các phiên bản đó bằng biểu đồ tạo sẵn. Bạn luôn cần tạo ít nhất 2 phiên bản để xem liệu có cách nào để đạt được kế hoạch hiệu quả hơn với thông số tương tự không, chẳng hạn như thay đổi mọi thứ bằng tùy chọn nhắm mục tiêu rộng hơn, khoảng thời gian của chiến dịch dài hơn, vị trí quảng cáo hoặc mục tiêu khác hay giới hạn tần suất thấp hơn. Bạn có thể chọn những phiên bản mà mình muốn so sánh bằng cách nhấp vào menu thả xuống Chọn phiên bản để so sánh, rồi chọn các phiên bản ở đó.

Những biểu đồ này hiển thị một vài số liệu chính, bao gồm mức phân phối số người tiếp cận, mức phân phối tần suất, số tiền chi tiêu mỗi ngày, mức phân phối vị trí quảng cáo và mức phân phối thói quen của người xem truyền hình theo ước tính.

3. Chia sẻ kế hoạch và phiên bản

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ kế hoạch và phiên bản với những người khác tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngay từ Trình lập kế hoạch chiến dịch, cũng như kiểm soát những nội dung bạn chia sẻ ở cấp độ chi tiết. Chẳng hạn, nếu muốn chia sẻ kế hoạch, chứ không phải ngân sách hay CPM của kế hoạch, bạn có thể gửi kế hoạch đã xóa thông tin này. Điều này có nghĩa là người nhận kế hoạch sẽ không thấy thông tin mà bạn đã bỏ chọn khi chia sẻ kế hoạch với họ.

Sau đây là những cách khác nhau để chia sẻ thông tin:

Gửi email kèm theo những thông tin chi tiết chính về kế hoạch và liên kết đến kế hoạch đó.

Gửi liên kết có thể chia sẻ đến kế hoạch.

Xuất các phiên bản của kế hoạch dưới định dạng CSV.

Lưu ý: Nếu ai đó chia sẻ kế hoạch với bạn, bạn không thể trực tiếp chia sẻ kế hoạch đó với người khác. Để chia sẻ kế hoạch mà bạn nhận được, bạn phải đảm bảo mình quyền truy cập vào ID doanh nghiệp trong kế hoạch để có thể lưu bản sao trước tiên. Sau đó, bạn có thể chia sẻ bản sao đã lưu này.

Chia sẻ qua email hoặc liên kết

Khi chia sẻ một kế hoạch qua email hoặc liên kết, bạn có thể cấp quyền cho người nhận để thực hiện một hoặc cả hai hành động này:

1. Cho phép mua hàng, tức là để người nhận kế hoạch mua danh mục sản phẩm ngay từ Trình lập kế hoạch chiến dịch mà không phải sao chép trước tiên trong các giao diện mua. Chỉ chọn tùy chọn này nếu bạn hoặc người lập kế hoạch muốn để người nhận mua kế hoạch. Người nhận phải có quyền của nhà quảng cáo đối với trang và tài khoản quảng cáo liên quan đến kế hoạch để mua kế hoạch đó, ngay cả khi quyền chia sẻ này đã được bật.

2. Cho phép lưu bản sao, tức là người nhận kế hoạch có thể lưu bản sao vào môi trường Trình lập kế hoạch chiến dịch của họ. Thao tác này có thể hữu ích với các thành viên của đội ngũ lập kế hoạch khi họ cần truy cập hoặc tham khảo kế hoạch. Ngoài ra, bằng cách thực hiện thao tác này, người mua có thể chỉnh sửa kế hoạch trước khi mua. Lưu ý rằng người nhận kế hoạch phải là nhân viên của công ty sở hữu tài khoản Trình quản lý kinh doanh.

Lưu ý rằng chức năng chia sẻ sẽ gửi tất cả các phiên bản của kế hoạch cụ thể. Do đó, người lập kế hoạch của bạn sẽ cần chỉ ra những phiên bản nào nên mua.

 

4. Mua kế hoạch

Trình lập kế hoạch chiến dịch kết nối với tùy chọn tiếp cận và tần suất để bạn có thể trực tiếp mua một phiên bản của kế hoạch từ Trình quản lý quảng cáo. Để mua danh mục sản phẩm, hãy nhấp vào nút Đặt mua trước bên cạnh từng phiên bản của kế hoạch hoặc ở góc phía trên bên phải của cửa sổ chỉnh sửa. Đảm bảo bạn chọn đúng phiên bản của kế hoạch mà mình muốn mua.

Bạn cũng có thể gửi kế hoạch cho người khác để họ mua – chỉ cần cho phép mua khi bạn chia sẻ kế hoạch qua liên kết hoặc email. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ chia sẻ cách người nhận kế hoạch của bạn có thể làm việc với Trình lập kế hoạch chiến dịch để mua danh mục sản phẩm.

Chức năng và quy trình hoạt động của Trình lập kế hoạch

Bây giờ, chúng tôi sẽ nêu rõ những gì mà người nhận có thể làm sau khi bạn chia sẻ kế hoạch với họ.

Như chúng tôi đã đề cập, khi chia sẻ plan, bạn có thể chọn để người nhận plan lưu bản sao của kế hoạch đã chia sẻ và mua danh mục sản phẩm ngay từ Trình lập kế hoạch chiến dịch.

 

Plan hiện được lưu vào môi trường Trình lập kế hoạch chiến dịch của riêng họ, nhờ vậy họ có thể thực hiện thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến phiên bản kế hoạch của bạn.

Người nhưận Plan có thể mua danh mục các plan đã chia sẻ ngay từ Trình lập kế hoạch chiến dịch bằng cách truy cập vào kế hoạch đã chia sẻ, sau đó chọn phiên bản và nhấp vào Đặt mua trước.

Trình lập kế hoạch chiến dịch đưa họ đến Trình quản lý quảng cáo để có thể mua danh mục đã đặt trước.

Họ có thể xem thông tin chi tiết về nhóm quảng cáo từ kế hoạch rồi mua danh mục.

Kiểm tra kiến thức

Đại ý

 • Với sự hỗ trợ của Trình lập kế hoạch chiến dịch, bạn có thể phát triển các chiến dịch hiệu quả, tiết kiệm.
 • Sử dụng Trình lập kế hoạch chiến dịch để tùy chỉnh plan của bạn sao cho phù hợp với nhu cầu quảng cáo của doanh nghiệp.

 Tiếp tục tìm hiểu

Hãy xem các tài nguyên dưới đây để tiếp tục phát triển kỹ năng của mình nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *